Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng tiếng Anh


Để giúp bạn viết chính xác về biểu tượng quốc gia của chúng ta bằng tiếng Anh và cũng để hiểu về một số chức danh và cơ quan trong hệ thống chính phủ, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này về Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiếng Anh.

1. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiếng Anh là gì !?

 • ■ Socialist Republic of Viet Nam (SRV): Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • ■ President of the Socialist Republic of Viet Nam: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • ■ Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiếng Anh:

 • Government of the Socialist Republic of Viet Nam (GOV): Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Ministry of National Defence (MND): Bộ Quốc phòng
 • Ministry of Public Security (MPS): Bộ Công an
 • Ministry of Foreign Affairs (MOFA): Bộ Ngoại giao
 • Ministry of Justice (MOJ): Bộ Tư pháp
 • Ministry of Finance (MOF): Bộ Tài chính
 • Ministry of Industry and Trade (MOIT): Bộ Công Thương
 • Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs (MOLISA): Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ministry of Transport (MOT): Bộ Giao thông vận tải
 • Ministry of Construction (MOC): Bộ Xây dựng
 • Ministry of Information and Communications (MIC): Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ministry of Education and Training (MOET): Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Ministry of Planning and Investment (MPI): Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Ministry of Home Affairs (MOHA): Bộ Nội vụ
 • Ministry of Health (MOH): Bộ Y tế
 • Ministry of Science and Technology (MOST): Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ministry of Culture, Sports and Tourism (MOCST): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE): Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Government Inspectorate (GI): Thanh tra Chính phủ
 • The State Bank of Viet Nam (SBV): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Committee for Ethnic Affairs (CEMA): Ủy ban Dân tộc
 • Office of the Government (GO): Văn phòng Chính phủ
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Giải thích ý nghĩa tục ngữ ‘Học thầy không tày học bạn’ khuyên ta điều gì?

3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiếng Anh:

 • Ho Chi Minh Mausoleum Management (HCMM): Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Viet Nam Social Security (VSI): Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Viet Nam News Agency (VNA): Thông tấn xã Việt Nam
 • Voice of Viet Nam (VOV): Đài Tiếng nói Việt Nam
 • Viet Nam Television (VTV): Đài Truyền hình Việt Nam
 • Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration (HCMA): Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Viet Nam Academy of Science and Technology (VAST): Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viet Nam Academy of Social Sciences (VASS): Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phân phối nhị thức (Binomial Distribution) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiếng Anh:

 • Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam: Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Permanent Deputy Prime Minister: Phó Thủ tướng Thường trực
 • Deputy Prime Minister: Phó Thủ tướng
 • Minister of + tên Bộ: Bộ trưởng

Ví dụ:

 • Minister of National Defence: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 • Minister of Public Security: Bộ trưởng Bộ Công an
 • Minister of Foreign Affairs: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
 • Minister of Justice: Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 • Minister of Transport: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Khi dịch văn bản, có khi bạn cần sử dụng các từ vựng liên quan đến các chức danh lãnh đạo hoặc tên các bộ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng tiếng Anh. Hãy nhớ để sử dụng chính xác!

 • Inspector-General: Tổng Thanh tra Chính phủ
 • Governor of the State Bank of Viet Nam: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 • Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đặt cọc tiếng Anh là gì?

5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiếng Anh:

 • Office of the President: Văn phòng Chủ tịch nước
 • Chairman/Chairwoman of the Office of the President: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
 • Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
 • Assistant to the President: Trợ lý Chủ tịch nước

6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiếng Anh:

 • Ministry Office: Văn phòng Bộ
 • Ministry Inspectorate: Thanh tra Bộ
 • Directorate : Tổng cục
 • Committee/Commission: Ủy ban
 • Department/Authority/Agency: Cục
 • Department : Vụ
 • Academy: Học viện
 • Institute: Viện
 • Centre: Trung tâm
 • Board: Ban
 • Division: Phòng
 • Department of Personnel and Organisation: Vụ Tổ chức Cán bộ
 • Department of Legal Affairs: Vụ Pháp chế
 • Department of International Cooperation: Vụ Hợp tác quốc tế

*Lưu ý:

– “Việt Nam” trong tiếng Anh là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” trong tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu của “Việt Nam” là “Viet Nam’s”

Chúc bạn học tiếng Anh tốt và nhớ các điều cơ bản về hệ thống và chức danh chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng tiếng Anh để sử dụng khi cần thiết.

THANH HUYỀN

Back to top button