Chào mừng bạn đến với HelloChao

Các mẹo để nhận ra và viết đúng các TỪ GHÉP (COMPOUND WORDS)

Biết cách nhận ra và viết đúng các từ ghép đôi khi cũng gian nan. Gạch nối hay không gạch nối? Một hay hai từ? Sau đây vài mẹo để giúp bạn thành lập các danh từ ghép và các tính từ ghép đúng. (compound nouns and adjectives).

Định nghĩa: một từ ghép được thành lập khi hai hoặc nhiều từ hơn cùng ghép lại thành một từ mới, từ mới này có nghĩa riêng của nó. Mặc dù các từ ghép thường được viết thành một từ đơn (vd: teapot), đôi khi lại không. Đó là lý do vì sao hiểu được ba dạng từ ghép là thật sự quan trọng: closed compounds (các từ ghép viết dính), hyphenated compounds (các từ ghép có gạch nối), và open compounds (các từ ghép viết tách rời). Chúng ta cùng xem qua từng loại:

Closed Compounds: các từ ghép được viết thành những từ đơn (newspaper, goldfish, freeway)

Hyphenated Compounds: các từ ghép có gạch nối (mother-in-law, second-rate, court-martial)

Open compounds: các từ ghép được viết rời nhau (finish zone, highschool, well being care)

Thỉnh thoảng bạn hay gặp khó khăn khi viết các từ ghép. Đó là vì vài từ ghép thay đổi dạng của chúng, dựa vào chức năng của chúng trong từng câu cụ thể/riêng biệt.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chảnh chó trong tiếng Anh là gì?

Ví dụ, khi được dùng như một danh từ, từ “backup” được viết thành một từ “The police officer referred to as for backup.”

Cũng từ ghép này khi được dùng như một động từ, lại được viết thành hai từ “again up” “Did you again up your pc information?”

Và khi được dùng như một tính từ, “backup” lại ở dạng một từ “What’s your backup plan for tomorrow night?”

Vì lẽ đó, mẹo đầu tiên để hiểu cách viết một từ ghép là biết/hiểu được chức năng của từ đó trong câu. Chúng ta cùng khảo sát thêm vài ví dụ nữa nhé:

1. handout: As Jill was strolling down the road, a person gave her a handout promoting a free live performance within the park. (Trong trường hợp này, “handout” là một danh từ.)

2. hand out: John handed out the flyers. (Trong trường hợp này, “hand out” là một động từ.)

3. the wrong way up: The cake landed the wrong way up. (Trong trường hợp này, “the wrong way up” là một trạng từ trả lời cho câu hỏi “how the cake landed”.)

4. upside-down: The upside-down poster introduced a free live performance within the park. (Trong trường hợp này, upside-down là một tính từ mô tả danh từ “poster”.)

Khi nghi ngờ về cách viết của một từ ghép, bạn nên tham khảo từ điển trước, như “Merriam-Webster” chẳng hạn, trong đây sẽ liệt kê cách viết thích hợp căn cứ vào chức năng của từ đó trong câu.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tare Weight Là Gì? Ý Nghĩa Của Tare Weight Trong Vận Chuyển Hàng Hóa

Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều từ ghép luôn được viết theo một cách, bất chấp đến chức năng của chúng. Ví dụ, theo Merriam-Webster, highschool được viết thành hai từ cho dù nó được dùng như một danh từ “Peggy has simply began highschool“, hay một tính từ “Peggy is a excessive school pupil.”.

Sự bối rối sẽ xuất hiện khi từ ghép này không tìm thấy trong từ điển. Vậy thì, người viết cần dựa vào sự phán xét của họ để đảm bảo nghĩa mong đợi của chúng được duy trì.

Sau đây là vài mẹo để giúp bạn đối phó với những từ ghép không có trong từ điển:

1. Gạch nối từ ghép đó nếu nghĩa của nó mơ hồ khi không có gạch nối.

VD: Dr. Lawrence, a small-town practitioner, was the primary official to reach on the scene.

Bác sĩ Lawrence, một người đang hành nghề ở một thị trấn nhỏ, là viên chức đầu tiên đến hiện trường.

Ở đây, dấu gạch nối là cần thiết; vì không có nó, người đọc có thể nghĩ là “vị bác sĩ đang hành nghề” này là một người nhỏ bé/thấp bé, hơn là một người đang làm việc ở một thị trấn nhỏ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Active là gì? Hàng đã Active có gì khác so với hàng chưa Active

2. Đừng bao giờ gạch nối các từ ghép có các trạng từ đuôi “-ly”:

VD: Tammy and Bob purchased the not too long ago renovated home on Predominant Road.

Tammy và Bob đã mua ngôi nhà mới sửa chữa lại trên đường Predominant.

3. Gạch nối các nhân tố của một tính từ ghép xuất hiện trước một danh từ.

VD: They attended a black-tie affair.

Họ đã tham dự một sự kiện trang trọng.

Lưu ý: Các loại tính từ ghép sau đây hầu như lúc nào cũng cần có dấu gạch nối:

Noun + adjective (tax-exempt),

Noun + participle (government-owned),

Adjective + participle (friendly-looking),

Adjective + noun + ed (high-priced)

Ghi nhớ: Các nguyên tắc tạo thành từ ghép dễ nhớ Hãy ghi nhớ những điểm nay khi bạn gặp các từ ghép, có lẽ bạn sẽ không gặp khó khăn gì về cách viết:

1. Có ba dạng từ ghép: từ ghép dính liền, từ ghép có gạch nối, và từ ghép viết tách rời.

2. Nếu bạn nghi ngờ về cách viết của một từ ghép, bạn nên kiểm tra lại ở một từ điển trước khi bạn áp dụng các hướng dẫn khác.

3. Hãy gạch nối, nếu nghĩa mơ hồ khi không có gạch nối.

4. Đừng bao giờ gạch nối các trạng từ đuôi “-ly”.

Back to top button