Chứng minh là gì?

Khi học lớp 7, chúng ta đã được tiếp xúc với các bài văn chứng minh. Nhưng thực ra, chứng minh là gì? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ giải thích detlai hơn trong bài viết dưới đây.

Chứng minh là gì?

Chứng minh là việc chứng tỏ tính đúng đắn của một mệnh đề dựa trên các tri thức, sự kiện và chứng cứ đã biết.

Văn chứng minh là một dạng văn bản sử dụng lý lẽ và chứng cứ để làm rõ nội dung được trình bày. Nó cung cấp các dẫn chứng đáng tin cậy và chính xác. Qua việc này, nó sẽ thuyết phục độc giả tin vào tính đúng sai, phải trái của vấn đề được đề cập đến.

Kiểu bài viết này sẽ giúp học sinh nâng cao khả năng tư duy, biện luận và thuyết phục công chúng. Khi làm văn chứng minh, học sinh phải có kiến thức vững chắc để có nhiều ý tưởng và chứng cứ đúng đắn cho bài viết.

Phép chứng minh bao gồm ba thành phần chính: luận đề, luận cứ và lập luận.

+ Luận đề là vấn đề được đưa ra để chứng minh. Nó có thể là một quan điểm khoa học, hoặc một hiện tượng khách quan trong cuộc sống. Luận đề phải đảm bảo tính chân thực vì đây là vấn đề cần được chứng minh. Nó cũng phải chính xác, rõ ràng, mạch lạc và không thay đổi trong quá trình làm văn chứng minh.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

+ Luận cứ là những cơ sở, phán đoán được sử dụng để chứng minh luận đề. Phải sử dụng những luận cứ đã được chứng minh trước đó và có tính xác thực cao. Luận cứ được đưa vào bài phải liên quan đến luận đề trong văn chứng minh.

+ Lập luận là việc sử dụng các quy tắc logic và sắp xếp các luận cứ trong quá trình chứng minh. Lập luận là cách tiến hành chứng minh.

Ví dụ về chứng minh

Sau khi đã hiểu khái niệm chứng minh là gì?, chúng ta sẽ đưa ra ví dụ để làm rõ hơn:

“Lịch sử của tất cả các xã hội từ xưa đến nay chỉ là lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp.

Người tự do và người nô lệ, quý tộc và bình dân, chúa đất và nông nô, thợ cả của phường hội và thợ bạn, nói tóm lại, những kẻ áp bức và những người bị áp bức, luôn luôn đối kháng với nhau. Cuộc đấu tranh này diễn ra công khai hoặc tiếp diễn ngầm, và luôn kết thúc bằng một cuộc cải cách cách mạng xã hội toàn diện hoặc sự tiêu diệt của hai giai cấp đối kháng.

Trong những thời kỳ lịch sử đầu tiên, gần như ở mọi nơi, xã hội được chia thành các tầng lớp khác nhau, với một thang bậc chia thành từng cấp địa vị xã hội. Ở thời cổ La Mã, chúng ta thấy quý tộc, hiệp sĩ, bình dân, nô lệ; ở thời Trung cổ, có lãnh chúa phong kiến, chư hầu, thợ cả, thợ bạn, nông nô và còn rất nhiều tầng lớp khác trong mỗi giai cấp đó.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bằng tiếng Anh B1 B2 là gì? Khác nhau ở những điểm nào?

Xã hội tư bản hiện đại, được sinh ra từ xã hội phong kiến đã bị lật đổ, không xoá bỏ được cuộc đấu tranh giai cấp. Thay vào đó, nó chỉ mang đến những giai cấp mới, những hình thức đấu tranh mới để thay thế cho những giai cấp, những điều kiện áp lực và những hình thức đấu tranh cũ.

Tuy nhiên, đặc điểm của thời đại chúng ta, thời đại của giai cấp tư sản, là sự đơn giản hóa cuộc đấu tranh giai cấp. Xã hội ngày càng chia thành hai phe lớn đối kháng, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối lập nhau: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.”

Trong đoạn văn trên, Mác và Ăngghen đã chứng minh luận đề “Lịch sử của tất cả các xã hội chỉ là lịch sử cuộc đấu tranh giai cấp”.

Để thực hiện phép chứng minh này, họ đã đưa ra các dẫn chứng lịch sử như sự phân chia thành các tầng lớp ở các thời kỳ lịch sử đầu tiên, ở thời cổ La Mã, ở thời Trung cổ và sự phân chia giai cấp trong xã hội tư bản cùng với cuộc đấu tranh trong các hình thức khác nhau trong những thời kỳ lịch sử đó. Dùng suy luận là một trong những phương pháp chứng minh trong bài viết này.

Các phương pháp chứng minh

Có hai loại phương pháp chứng minh: Chứng minh trực tiếp và chứng minh gián tiếp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cap màn hình là gì? Hướng dẫn cap màn hình trên điện thoại, máy tính

– Chứng minh trực tiếp là phương pháp chứng minh trong đó ta suy luận tính chân thực của các luận cứ để kết luận tính chân thực của luận đề mà không sử dụng phản luận đề.

– Chứng minh gián tiếp là phương pháp chứng minh trong đó ta suy luận tính giả dối của phản luận đề từ tính chân thực của các luận cứ, rồi từ đó suy ra tính chân thực của luận đề. Phương pháp chứng minh gián tiếp thường ít bị lạc hướng và dễ thực hiện hơn vì nó sử dụng thông tin có trong phản luận đề.

Các bước làm bài văn chứng minh

Sau khi hiểu rõ Chứng minh là gì?, chúng ta cần nắm vững các bước để làm bài văn chứng minh, cụ thể như sau:

– Đọc đề bài cẩn thận – Phân tích đề bài: Xác định vấn đề bạn cần chứng minh và luận điểm tổng quát của bài viết.

– Tìm ý: Tìm kiếm các dẫn chứng, tập trung tìm kiếm các kiến thức hỗ trợ để chứng minh đề bài.

– Xây dựng dàn ý: Sắp xếp các dẫn chứng thành một cấu trúc hoàn chỉnh với ba phần: Mở bài, Thân bài và Kết bài.

– Viết bài: Phân bổ thời gian hợp lý, ngay khi có dàn ý, hãy bắt tay vào viết bài một cách nhanh chóng.

– Đọc lại bài và sửa lỗi: Thao tác này sẽ giúp bài văn chứng minh hoàn thiện hơn.

Back to top button