Chi phí biến đổi là gì? So sánh chi phí cố định và chi phí biến đổi?

Khi nhắc đến các loại chi phí có xu hướng thay đổi cùng với quy mô sản lượng như nguyên liệu, lao động…đó chính là chi phí biến đổi – một trong những dạng phí của doanh nghiệp.

1. Chi phí biến đổi là gì?

Khái niệm

Chi phí biến đổi là thuật ngữ dùng để mô tả các loại chi phí có xu hướng thay đổi theo quy mô sản lượng. Đây là số tiền mà doanh nghiệp phải chi trả cho các thành phần biến đổi như nguyên vật liệu, lao động, và nhiều hơn nữa.

Tổng chi phí biến đổi ngắn hạn được biểu thị bằng hàm S vì ở mức sản lượng thấp, tổng chi phí biến đổi tăng chậm đồng thời thể hiện ảnh hưởng của quy luật lợi suất gia tăng từ các thành phần biến đổi. Khi sản lượng đạt mức cao, tổng chi phí biến đổi tăng nhanh hơn do ảnh hưởng của quy luật lợi suất giảm dần theo quy mô của các thành phần biến đổi. Ban đầu, chi phí biến đổi trung bình giảm do quy luật lợi suất gia tăng của các thành phần biến đổi, sau đó tăng do quy luật lợi suất giảm dần của các thành phần biến đổi bắt đầu phát huy tác dụng.

Trong lý thuyết thị trường, doanh nghiệp sẽ rời khỏi thị trường nếu trong ngắn hạn chúng không thể kiếm đủ tổng doanh thu để bù đắp tổng chi phí biến đổi. Nếu tổng doanh thu có thể bù đắp tổng chi phí biến đổi và một phần chi phí cố định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục sản xuất trong một khoảng thời gian, mặc dù có thể mất lợi nhuận.

Chi phí tổng cộng của bất kỳ doanh nghiệp nào bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định là chi phí không thay đổi dù sản lượng sản xuất có thay đổi hay không. Cho dù công ty bán hàng hay không, nó vẫn phải trả chi phí cố định vì những chi phí này không phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đầu ra.

Ví dụ: các chi phí cố định bao gồm tiền thuê nhà, tiền lương của nhân viên, bảo hiểm và vật tư văn phòng. Một công ty vẫn phải trả tiền thuê nhà để tiến hành hoạt động kinh doanh bất kể khối lượng sản phẩm được sản xuất và bán ra. Mặc dù có thể có sự thay đổi trong chi phí cố định trong một khoảng thời gian nhất định, thay đổi đó không liên quan đến sản xuất.

Sự khác biệt là chi phí biến đổi phụ thuộc vào sản lượng sản xuất. Đây là một số tiền cố định tính trên mỗi đơn vị sản xuất. Khi sản lượng và sản xuất tăng lên, chi phí biến đổi cũng tăng. Ngược lại, khi có ít sản phẩm được sản xuất, chi phí biến đổi liên quan đến sản xuất sẽ giảm. Ví dụ về chi phí biến đổi bao gồm hoa hồng bán hàng, chi phí lao động trực tiếp, và chi phí nguyên liệu sử dụng trong sản xuất. Công thức cho chi phí biến đổi được đưa ra như sau:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Lập trình PLC là gì?

Tổng chi phí biến = Số lượng sản phẩm đầu ra x Giá biến đổi trên một đơn vị đầu ra.

Phân loại

Nếu chúng ta thể hiện các tính chất hoạt động của doanh nghiệp. Chúng ta có thể phân biệt các loại chi phí biến đổi thành:

Chi phí biến tỷ lệ

Đây là các loại chi phí biến đổi có tỷ lệ thay đổi hoàn toàn theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí biến tỷ lệ thường được sử dụng để tính:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • Chi phí lao động
 • Chi phí giảm giá bán hàng

Hiện nay, chi phí biến sẽ được tính theo công thức: Y = b.X

Trong đó:

 • Y: tổng chi phí biến của doanh nghiệp
 • b: chi phí biến trên một đơn vị hoạt động
 • X: mức độ hoạt động của doanh nghiệp

Do đó, để quản lý tổng chi phí tốt, các chủ doanh nghiệp không chỉ cần kiểm soát tổng số chi phí biến đổi mà còn cần kiểm tra kỹ lưỡng các chi phí biến đổi trên một đơn vị hoạt động.

Chi phí biến cấp bậc

Đây là những chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động của một doanh nghiệp đạt đến giới hạn nhất định. Các chi phí biến cấp bậc có thể bao gồm:

 • Chi phí lương công nhân
 • Chi phí điện năng

Tuy nhiên, các chi phí này thường chỉ thay đổi khi mức độ hoạt động của máy móc tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian cố định.

Chi phí biến đổi trong tiếng Anh được gọi là Variable costs.

2. So sánh chi phí cố định và chi phí biến đổi:

Trong kinh tế, chi phí cố định và chi phí biến đổi là hai loại chi phí chính mà công ty phải chịu khi sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Tổng chi phí của công ty bao gồm cả tổng chi phí cố định và tổng chi phí biến đổi. Chi phí biến đổi khác với số tiền thu được từ việc sản xuất. Chi phí cố định vẫn không đổi dù công ty sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm.

Chi phí biến đổi là chi phí của công ty liên quan đến số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà công ty sản xuất. Chi phí biến đổi của công ty tăng và giảm theo mức sản xuất. Ví dụ, giả sử công ty ABC sản xuất cốc gốm với giá 2 đô la một cốc. Nếu công ty sản xuất 500 sản phẩm, chi phí biến đổi của nó sẽ là 1.000 đô la. Tuy nhiên, nếu công ty không sản xuất bất kỳ sản phẩm nào, nó sẽ không có chi phí biến đổi để sản xuất cốc.

Ông khác, chi phí cố định không thay đổi theo mức sản xuất. Chi phí cố định không phụ thuộc vào số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà công ty sản xuất. Nó vẫn không đổi nếu không có hàng hoá hoặc dịch vụ nào được sản xuất. Sử dụng ví dụ trên, giả sử công ty ABC có chi phí cố định là 10.000 đô la mỗi tháng cho việc thuê máy để sản xuất cốc. Nếu công ty không sản xuất cốc trong tháng, nó vẫn phải trả 10.000 đô la cho chi phí thuê máy. Ông khác, nếu sản xuất 1 triệu cốc, chi phí cố định vẫn không đổi. Trong ví dụ này, chi phí biến đổi dao động từ 0 đến 2 triệu đô la.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nghĩa Của Từ : Restarting Là Gì Sẽ Xảy Ra Khi Khởi Động Lại Máy Tính? – sentayho.com.vn

– So sánh chi phí biến đổi và cố định

Mục tiêu của bất kỳ công ty tư nhân nào là tạo ra lợi nhuận. Để tối đa hóa lợi nhuận, công ty phải tăng doanh thu và giảm chi phí. Để giảm chi phí này, công ty phải có khả năng xác định và đo lường chi phí bao gồm các yếu tố sản xuất như tiền lương, tiền thuê, điện, nguyên vật liệu và vật phẩm, v.v. Các chi phí này có thể được chia thành hai loại: chi phí biến đổi và chi phí cố định. Bài viết này sẽ giới thiệu sự khác biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi thông qua ví dụ cụ thể về mỗi loại.

– Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi là các chi phí có thay đổi trực tiếp theo sự thay đổi của mức sản lượng. Chi phí biến đổi bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động hàng giờ và chi phí dịch vụ công cộng có liên quan trực tiếp đến mức sản xuất. Ví dụ, nếu một công ty sản xuất 10.000 chiếc xe hơi mỗi tháng và chi phí biến đổi để sản xuất mỗi chiếc xe là 2.000 đô la, thì tổng chi phí biến đổi để sản xuất 10.000 xe hơi sẽ là 20 triệu đô la. Trong việc định giá, điều quan trọng là giá bán phải cao hơn chi phí biến đổi sản xuất. Do đó, khoản tiền còn lại sau khi trang trải chi phí biến đổi có thể đủ để bù đắp tổng chi phí cố định phát sinh. Ưu điểm của chi phí biến đổi là không có chi phí nào phát sinh khi sản lượng giảm, điều này không gây áp lực tài chính trong khoảng thời gian mức sản lượng thấp hơn.

– Chi phí cố định

Chi phí cố định là các chi phí không thay đổi dù mức sản lượng thay đổi. Ví dụ về chi phí cố định gồm: chi phí thuê, chi phí bảo hiểm và chi phí tài sản cố định. Cần lưu ý rằng chi phí cố định chỉ cố định cho phạm vi sản xuất trong thời kỳ hiện tại và không cố định trong khoảng thời gian không xác định, vì chi phí sẽ tăng theo thời gian. Việc sản xuất 10.000 chiếc xe hơi sẽ phải chịu chi phí thuê 10 triệu đô la mỗi tháng, bất kể sản xuất đạt công suất tối đa hay không. Trong một tình huống khác, khi công ty muốn tăng sản lượng lên 20.000 chiếc, nó phải mua nhiều thiết bị và có một nhà máy lớn hơn. Nhược điểm của chi phí cố định là trong thời gian sản lượng thấp hơn, công ty vẫn phải trả chi phí cố định cao.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tìm hiểu từ A đến Z về máy chơi game playstation là gì?

Sự khác biệt giữa Chi phí Biến đổi và Chi phí Cố định là gì?

Tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi tạo nên tổng chi phí và có thể được sử dụng để tính điểm hòa vốn, điểm mà tổng doanh thu bằng tổng chi phí và điểm phải vượt để tạo ra lợi nhuận. Chi phí biến đổi có thể được quản lý dễ dàng so với chi phí cố định vì chi phí biến đổi có liên quan trực tiếp đến mức sản lượng, trong khi chi phí cố định không thay đổi. Tuy nhiên, cả chi phí biến đổi và chi phí cố định cần được đánh giá và quản lý liên tục để đảm bảo rằng chúng phù hợp với mức sản xuất cụ thể để đạt được lợi nhuận.

Điểm khác biệt giữa biến phí và định phí

Biến phí Định phí
Đặc điểm Đặc điểm

 • Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí biến đổi bao gồm yếu tố như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí mua phụ tùng sửa chữa máy móc, chi phí điện nước… Những loại chi phí này thay đổi phụ thuộc vào mức độ hoạt động của doanh nghiệp trong tháng kinh doanh.
 • Đối với công ty lĩnh vực thương mại, chi phí biến gồm: chi phí thuê cửa hàng, chi phí hoa hồng cho người bán.
 • Tổng chi phí định phí sẽ không thay đổi khi mức độ hoạt động của doanh nghiệp thay đổi trong giới hạn đã định.
 • Chi phí định phí của doanh nghiệp sẽ được tính trên một đơn vị sản phẩm, dịch vụ đã được doanh nghiệp tạo ra.
 • Với hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay, chi phí định phí thường là các khoản chi phục vụ cho việc thuê tài sản, chi trả lương nhân viên, chi phí marketing, tổ chức đào tạo nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới…

Tóm lại, Chi phí biến đổi so với Chi phí cố định

Chi phí biến đổi có mối quan hệ trực tiếp với mức sản xuất, trong khi chi phí cố định không thay đổi bất kể mức sản xuất.

Quản lý chi phí biến đổi dễ dàng hơn và giảm bớt áp lực tài chính cho công ty trong thời gian mức sản xuất thấp, so với việc chi phí cố định có thể gây khó khăn cho công ty duy trì thiết bị, nhà xưởng và cơ sở vật chất dù không đạt được mức sản xuất tối ưu.

Một công ty phải đặt giá cao hơn để có thể trang trải cả chi phí cố định và biến đổi, và phải đạt được mức hòa vốn để tạo ra lợi nhuận.

Back to top button