Collaborative Cost Management (CCM) – Góc nhìn mới trong tối ưu chi phí

Hợp tác trong chuỗi cung ứng là một chủ đề phổ biến và không có gì xa lạ khi các công ty hiểu rõ rằng việc cộng tác hiệu quả trong việc giảm thiểu hàng tồn kho và chi phí, đồng thời cải thiện tốc độ, mức độ dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào phía nguồn cung, việc giảm thiểu chi phí cho các nhà sản xuất trở nên khó khăn do giá cả đầu vào không ổn định và một loạt các vấn đề trong quá trình phát triển sản phẩm. Ngoài ra, các chi phí đầu tư vào marketing và việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh cũng đòi hỏi sự tiết kiệm. Làm thế nào mà các nhà thiết kế và kỹ sư có thể tối ưu chi phí bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn giữa sản xuất và mua sắm?

Quản lý chi phí hợp tác (CCM) – Đây là một chủ đề mới tích hợp ba lĩnh vực:

 • Quản lý chi phí
 • Ứng dụng thông minh
 • Quản lý chuỗi cung ứng

CCM là một trong những công cụ quan trọng để áp dụng đa tác nhân và lý thuyết dựa trên trường hợp để cải thiện quản lý chi phí hợp tác.

Trong quá trình thiết kế sản phẩm, cấu trúc chi phí thường thay đổi đáng kể vì một số lý do như:

 • Yêu cầu thay đổi đáng kể từ phía khách hàng
 • Thiếu tầm nhìn về tác động của thay đổi thiết kế đến giá thành sản phẩm

Để giải quyết các thách thức liên quan đến chi phí, ta thường áp dụng một phương pháp gọi là quản lý chi phí hợp tác (CCM) trong quá trình phát triển sản phẩm mới (NPD). Nếu các nhóm mua sắm không tham gia vào quá trình từ đầu, việc chọn nhà cung cấp và đàm phán giá sẽ trở nên khó khăn. CCM được sử dụng để giải quyết những thách thức này, đồng thời đảm bảo sự tham gia của khách hàng.

CCM có nhiều ứng dụng trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Khi kết hợp các nhóm chức năng như kỹ thuật, sản xuất, cung ứng, mua hàng và nhà cung cấp trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển sản phẩm, ta có thể giảm chi phí thông qua việc liên tục xem xét chi phí sản phẩm chung và các ý tưởng nhằm tối ưu quản lý. CCM là một cách sáng tạo nhằm giảm chi phí có lợi cho tất cả các bên liên quan.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Quan hệ từ là gì? Các loại quan hệ từ? Ví dụ minh họa?

Khi giá bán mục tiêu được đặt cho các hệ thống con, CCM có thể được áp dụng theo từng giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 – Xác định tác động chi phí
 • Giai đoạn 2 – Trong quá trình thiết kế
 • Giai đoạn 3 – Sau khi áp dụng CCM

Dưới đây là một bảng thể hiện một cách tiếp cận có cấu trúc:

Giai đoạn 1: Xác định tác động chi phí

 • Thu thập thông tin về các hạng mục sản phẩm và các nhóm thiết bị
 • Thiết lập mục tiêu chi phí cho từng hệ thống con / thành phần chính
 • Thiết lập chi phí cơ bản và quy trình để liên tục xem xét
 • Phân tích phế phẩm, công việc đang tiến hành (WIP) thuộc quy trình sản xuất tăng giá trị

Giai đoạn 2 – Trong quá trình thiết kế

 • Xác định và phân tích nhà cung cấp tiềm năng
 • Thiết lập quy trình cho phép nhà cung cấp tham gia trong quá trình phát triển sản phẩm
 • Xác định các yếu tố tác động chi phí và tiến hành phân tích giá chi phí

*Phân tích giá chi phí: Phân tích đánh giá chi phí thực hiện bởi khách hàng liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng. Mục đích là đánh giá và chọn ra con số phù hợp nhằm dẫn dắt đàm phán hoặc so sánh với con số được đưa ra bởi bên cung cấp. Thông thường, phân tích này được thực hiện bằng cách ngược lại để xác định chi phí của các thành phần. Sau đó, chi phí lao động, vật liệu, chi phí và lợi nhuận bổ sung được thêm vào*

 • Chạy ma trận đánh giá yếu tố tác động chi phí

*Ma trận này là một công cụ đánh giá toàn diện để xác định các yếu tố điều khiển chi phí, nhằm tối ưu hóa cấu trúc chi phí. Ma trận bao gồm 4 lĩnh vực ảnh hưởng đến chi phí: thiết kế, vận hành, địa điểm và nhà cung cấp*

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Thông tin tiểu sử ca sĩ Jack - J97 là ai? Sự nghiệp âm nhạc và cuộc sống đời thường

Giai đoạn 3 – Sau khi áp dụng CCM

 • Thực hiện nhiều vòng lặp của ma trận đánh giá tác động chi phí để xem xét tất cả các cơ hội
 • Ghi lại thông tin thành phần, phân tích chi phí và phân tích nhà cung cấp
 • Xác định và quản lý các hành động giảm chi phí

Lợi ích

Lợi thế Lợi ích ngắn hạn Lợi ích dài hạn
1. Tập trung chi phí từ giai đoạn NPD 1. Xác định tác động chi phí 1. Hướng đến các sáng kiến cung ứng chiến lược
2. Hợp tác tích cực trong các nhóm chức năng chéo 2. Hỗ trợ đàm phán với nhà cung cấp 2. Hiệu quả chi phí sản phẩm – cải thiện lợi nhuận
3. Kiểm soát yếu tố tác động chi phí trong chuỗi giá trị sản phẩm 3. Cải thiện sự hợp tác trên các quy trình làm việc (nhà cung cấp, kỹ thuật, mua hàng, chuỗi cung ứng và hoạt động)  

CCM khuyến khích việc hợp tác hiệu quả giữa các nhóm chức năng chéo trong giai đoạn đầu NPD, đem lại lợi ích quan trọng về giá thành sản phẩm và hiệu quả phát triển sản phẩm.

Do đó, vai trò của kỹ sư (hoặc nhà thiết kế, tuỳ thuộc vào công ty) không chỉ là xác định và giảm thiểu các lỗi thiết kế ở giai đoạn nguyên mẫu, mà còn liên tục tối ưu hóa thiết kế bằng cách kết hợp phản hồi từ bộ phận sản xuất và mua sắm.

Ngoài ra, kỹ sư có thể tin tưởng vào nhà cung cấp của mình để giúp giảm chi phí, nhưng điều này chỉ hiệu quả khi các nhà cung cấp sẵn sàng giải quyết tích cực các lỗi thiết kế và tăng cường hợp tác giữa kỹ thuật viên, nhà sản xuất, mua hàng và nhà cung cấp, không chỉ là để cắt giảm chi phí một cách ngẫu nhiên. Nghiên cứu đã cho thấy việc hợp tác với các nhà cung cấp trong quá trình thiết kế sớm có thể giúp giảm thêm từ 3% đến 15% chi phí.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   ” Even As Là Gì ? Even As Có Nghĩa Là Gì

Tổng quan về CCM

Các kỹ sư đang làm việc cùng bộ phận mua hàng và đảm bảo chất lượng để thiết lập danh sách các nhà cung cấp ưu tiên. Nếu không có danh sách này, bộ phận mua hàng có thể chọn nhà cung cấp dựa hoàn toàn vào giá, và không nhận ra rằng những nhà cung cấp có thời gian vòng quay nhanh hơn với vật liệu có thể tiết kiệm nhiều hơn cho công ty, đơn giản là do thời gian vòng quay nhanh giúp giảm chi phí hàng tồn kho và đến thị trường nhanh hơn.

Để tạo điều kiện cho hợp tác hiệu quả, các kỹ sư có thể sử dụng Engineering Change Notice (ECN). Đây là một công cụ được thiết kế để ghi lại các thay đổi cần thực hiện và lý do thay đổi, cung cấp tài liệu về quá trình giải quyết vấn đề và các biện pháp cắt giảm chi phí, đặc biệt hữu ích để tránh các vấn đề tiềm ẩn trong việc phát triển sản phẩm trong tương lai.

Cách tiếp cận CCM cũng giúp giảm tải tài chính cho các bộ phận không sử dụng hoặc không phù hợp trong kho hàng. Nhờ tính năng của ECN, nó có thể ghi lại thông tin về kho vật liệu và bộ phận hiện có vẫn có thể sử dụng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi thiết kế nào. Việc mua hàng từ các nhà cung cấp đã được chọn đảm bảo rằng các thay đổi thiết kế mới phù hợp với ngày bổ sung hàng tồn kho trong tương lai, ngăn chặn việc sử dụng các bộ phận mà không cần thiết.

Phản hồi liên tục này có giá trị không thể đo đạc đối với việc phát triển sản phẩm mới và giúp loại bỏ các vấn đề trong quá trình sản xuất và lắp ráp, đồng thời xem xét tác động của thay đổi thiết kế đến mức tồn kho. Các lợi ích khác bao gồm thời gian phát triển nhanh hơn, chi phí sản xuất thấp hơn, giảm thời gian không hoạt động và quan trọng nhất là cải thiện sự thống nhất và phản hồi giữa tất cả các bộ phận.

Theo cgnglobal.com & .viconerubber.com

Back to top button