Cảm kháng của cuộn cảm cho ta biết điều gì?


Câu hỏi:

Điều gì chúng ta có thể biết từ cảm kháng của cuộn cảm?

A. Cảm kháng của cuộn cảm cho biết mức độ cản trở dòng điện một chiều.

B. Cảm kháng của cuộn cảm cho biết mức độ cản trở dòng điện xoay chiều.

C. Cảm kháng của cuộn cảm cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường.

D. Cảm kháng của cuộn cảm cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường.

Đáp án đúng A.

Cảm kháng của cuộn cảm cho biết mức độ cản trở dòng điện một chiều của cuộn cảm. Cảm kháng là một đặc tính trong mạch xoay chiều, nó chống lại sự thay đổi của dòng điện. Cảm kháng của cuộn cảm hoặc cảm kháng của cuộn dây phụ thuộc vào tần số của điện áp đặt vào, bởi vì cảm kháng tỷ lệ thuận với tần số.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Sến tiếng anh là gì? Có những từ nào đồng nghĩa với “sến”?

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Cuộn cảm là một linh kiện điện tử thụ động bao gồm nhiều vòng dây điện quấn xung quanh các lõi, chẳng hạn như lõi đồng, lõi sắt non, nam châm hoặc không khí. Khi dòng điện chạy qua, cuộn cảm tạo ra một từ trường có độ mạnh và chiều không đổi, được gọi là độ tự cảm.

– Nguyên lý hoạt động của cuộn cảm:

+ Khi cho dòng điện một chiều chạy qua cuộn cảm, nó tạo ra một từ trường B có độ mạnh và chiều không đổi phụ thuộc vào dòng điện một chiều. Và vì dòng điện một chiều có tần số bằng 0, cuộn dây hoạt động như một điện trở với điện trở gần bằng 0.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phân biệt từ gây nhầm lẫn: Phân biệt Grey và Gray trong tiếng Anh

+ Ngược lại, khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm, nó tạo ra một từ trường biến thiên (B) và một trường điện trường E, trong đó trường điện trường này biến thiên nhưng luôn vuông góc với từ trường. Cảm kháng của cuộn cảm phụ thuộc vào tần số của dòng điện xoay chiều.

+ Cuộn cảm L có khả năng lọc tốt các nhiễu tạp trong mạch nguồn một chiều ở các tần số khác nhau, phụ thuộc vào đặc tính của nó. Điều này giúp ổn định dòng điện và có thể ứng dụng trong các mạch lọc tần số.

+ Một dòng điện chạy qua bất kỳ dây nào đều tạo ra một từ trường. Và cuộn cảm là một dây được hình thành nhất định để từ trường mạnh hơn rất nhiều.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phân Biệt Fight Over Là Gì ? Fight Là Động Từ, Có Nghĩa Là

+ Lí do mà một cuộn cảm hoạt động theo cách của nó là do từ trường. Cuộn cảm này tạo ra một số công cụ vật lý ma thuật để chống lại dòng điện xoay chiều.

– Cảm kháng là một đặc tính trong mạch xoay chiều, chống lại sự thay đổi của dòng điện. Cảm kháng của cuộn cảm hoặc cảm kháng của cuộn dây phụ thuộc vào tần số của điện áp đặt vào, bởi vì cảm kháng tỷ lệ thuận với tần số.

Cảm kháng của cuộn dây là một số đại lượng đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của cuộn dây khi có dòng điện xoay chiều.

ZL = 2.314.f.L

Trong đó:

ZL: Là cảm kháng, đơn vị là Ω.

f: Là tần số, đơn vị là Hz.

L: Là hệ số tự cảm, đơn vị là Henry.

Back to top button