Call option là gì? Lợi ích của call option đối với nhà đầu tư

Quyền chọn mua là gì? Đây là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực tài chính, liên quan đến việc sở hữu một loại tài sản cơ sở.

Các nhà đầu tư tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán, nên hiểu về các quyền chọn cơ bản, trong đó có quyền chọn mua. Đây là một loại hợp đồng phái sinh phổ biến trên thị trường. Nếu bạn chưa hiểu rõ về quyền chọn mua và lợi ích của nó đối với nhà đầu tư, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Quyền chọn mua là gì?

Để hiểu rõ về quyền chọn mua, bạn cần biết khái niệm “Quyền chọn” trong lĩnh vực tài chính. Đó chính là quyền cho phép người nắm giữ mua, bán một loại hàng hóa vào một thời điểm định trước với một giá trị xác định. Các loại hàng hóa bao gồm tiền tệ, chỉ số cổ phiếu, cổ phiếu, chỉ số trái phiếu, trái phiếu hoặc hợp đồng tương lai.

Có hai loại quyền chọn cơ bản trong lĩnh vực tài chính, đó là: Quyền chọn bán (Put option) và quyền chọn mua (Call option).

“Quyền chọn mua là một hợp đồng giao dịch, trong đó người nắm giữ quyền chọn có quyền mua một loại hàng hóa nào đó với một giá trị cố định trong một khoảng thời gian đã được định trước.”

Hợp đồng giao dịch này có hai bên: Bên mua (người mua quyền chọn mua, người nắm giữ quyền chọn) và bên bán (người bán quyền chọn mua). Bên mua phải trả cho bên bán một khoản phí quyền chọn và thực hiện quyền mua của mình khi có lợi nhuận. Ngược lại, bên bán có nghĩa vụ bán tài sản đó cho bên mua theo hợp đồng. Trường hợp bên mua không có lợi, họ có thể hủy hợp đồng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   LIỆU PHÁP THỞ OXY LƯU LƯỢNG CAO HFNC ĐÃ CỨU SỐNG KỊP THỜI NGƯỜI BỆNH 66 TUỔI

Bản chất của quyền chọn mua là gì?

Bản chất của quyền chọn mua bao gồm:

Về phía người mua quyền chọn (Người mua quyền chọn mua): Người mua mong muốn giá của tài sản cơ sở trên thị trường tăng cao hơn giá trị của quyền chọn để thực hiện quyền và kiếm lời.

Về phía người bán quyền chọn (Người bán quyền chọn mua): Người bán hy vọng giá của tài sản cơ sở trên thị trường giảm thấp hơn hoặc bằng giá trị của quyền chọn. Số tiền bán quyền chọn chính là lợi nhuận của người bán trong trường hợp này.

Vì vậy, nếu giá tài sản cơ sở không tăng vượt giá trị quyền chọn trước khi hết hạn, quyền chọn mua đã mua sẽ không mang lại lợi nhuận. Lúc này, người mua có thể hủy quyền chọn và sẽ phải chịu một khoản lỗ tương đương với phí quyền chọn đã trả. Ngược lại, nếu giá tài sản tăng cao, người mua sẽ thực hiện quyền mua để kiếm lời.

Một số khái niệm quan trọng liên quan đến hợp đồng quyền chọn mua

Đến đây, bạn đã biết về quyền chọn mua và bản chất của hợp đồng này. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về quyền chọn mua, bạn nên nắm vững các khái niệm có liên quan mật thiết đến hợp đồng quyền chọn mua. Dưới đây là một số khái niệm cần lưu ý:

ATM (At The Money) – khi giá thực hiện của hợp đồng quyền chọn mua bằng với giá thị trường hiện tại của tài sản cơ sở.

ITM (In The Money) – khi giá thực hiện của hợp đồng quyền chọn mua cao hơn giá thị trường hiện tại của tài sản cơ sở. Trong trường hợp này, người mua sẽ thực hiện quyền mua để kiếm lời.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bột rau câu được làm từ gì? Tại sao bột thạch rau câu được nhiều người ưa thích

OTM (Out The Money) – khi giá thực hiện của hợp đồng quyền chọn mua thấp hơn giá thị trường của tài sản cơ sở. Trường hợp hợp đồng quyền chọn đến hạn rơi vào vùng này, hợp đồng đó sẽ không còn giá trị. Nói cách khác, hợp đồng quyền chọn mua sẽ kết thúc mà không có giao dịch xảy ra.

Sự khác nhau giữa quyền chọn bán và quyền chọn mua là gì?

Quyền chọn bán và quyền chọn mua đều là hai loại hợp đồng quyền chọn chứng khoán phái sinh, nhưng bản chất của chúng gần như trái ngược nhau. Tuy nhiên, đa số nhà đầu tư dễ nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy, những điểm giống và khác nhau giữa quyền chọn bán và quyền chọn mua là gì? Để giúp bạn hiểu rõ hơn, dưới đây là một so sánh:

Với quyền chọn mua:

Bên mua:

– Phải trả một khoản phí quyền chọn;

– Có quyền mua tài sản cơ sở trước khi hợp đồng đáo hạn;

– Có thể hủy hợp đồng khi không muốn thực hiện quyền mua;

– Nếu lỗ: Số tiền lỗ tối đa là phí quyền chọn đã trả cho bên bán.

– Nếu có lợi: Lợi nhuận không giới hạn phụ thuộc vào hợp đồng và biến động giá trị thị trường.

Bên bán:

– Nhận được khoản phí quyền chọn từ bên mua;

– Có nghĩa vụ bán tài sản cơ sở khi bên mua yêu cầu thực hiện quyền mua.

– Không thể hủy hợp đồng.

– Nếu có lợi: Số tiền lợi nhuận bằng khoản phí quyền chọn thu được từ bên mua.

– Nếu lỗ: Có thể không giới hạn phụ thuộc vào hợp đồng và biến động giá trị thị trường.

Với quyền chọn bán:

Bên mua:

– Phải trả một khoản phí quyền chọn;

– Có quyền bán tài sản cơ sở trước khi hợp đồng đáo hạn;

– Có thể hủy hợp đồng khi không muốn thực hiện quyền bán;

– Nếu lỗ: Số tiền lỗ tối đa là phí quyền chọn đã trả cho bên bán.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

– Nếu có lợi: Lợi nhuận không giới hạn phụ thuộc vào hợp đồng và biến động giá trị thị trường.

Bên bán:

– Nhận được khoản phí quyền chọn từ bên mua;

– Có nghĩa vụ mua tài sản cơ sở khi bên mua yêu cầu thực hiện quyền bán;

– Không thể hủy hợp đồng;

– Nếu có lợi: Số tiền lợi nhuận bằng khoản phí quyền chọn thu từ bên mua.

– Nếu lỗ: Có thể không giới hạn phụ thuộc vào hợp đồng và biến động giá trị thị trường.

Lợi ích của quyền chọn mua là gì?

Hiểu rõ về quyền chọn mua, bạn sẽ biết được những lợi ích lớn mà hợp đồng này mang lại cho nhà đầu tư.

Tiềm năng lợi nhuận vô hạn và rủi ro giới hạn

Quyền chọn mua cho phép người mua dự đoán khả năng kiếm lời từ tài sản cơ sở tăng giá trên thị trường, trong khi chỉ phải trả một khoản phí nhỏ để mua quyền chọn. Đó là một cách đầu tư hấp dẫn, mang lại tiềm năng lợi nhuận không giới hạn, trong khi rủi ro lại được giới hạn.

Phòng ngừa rủi ro

Trên thực tế, các cá nhân, tổ chức hoặc ngân hàng đầu tư sử dụng quyền chọn mua như một công cụ phòng ngừa rủi ro khi giá cổ phiếu giảm. Điều này đồng nghĩa với việc quyền chọn mua được sử dụng để đảm bảo cho các danh mục đầu tư cổ phiếu ngắn hạn.

Từ nội dung bài viết trên, bạn đã hiểu rõ về quyền chọn mua là gì và cách hoạt động của hợp đồng này. Quyền chọn mua (Call option) mang lại tiềm năng sinh lời cao và được sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau, không chỉ để tích trữ mà còn để phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Hy vọng rằng với những gì bài viết cung cấp, bạn sẽ có kiến thức đầu tư hữu ích và lên kế hoạch đầu tư tối ưu nhất cho bản thân.

Pha Lê

You May Also Like

About the Author: admin