Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người


Giải sách bài tập Tin học lớp 6 Bài 2: Xử lí thông tin

Câu 2.9 trang 8 SBT Tin học lớp 6: Thiết bị nào dưới đây của máy tính tương đương với bộ óc của con người?

A. Màn hình. B. Chuột. C. Bàn phím. D. CPU.

Đáp án

Đúng là CPU của máy tính, vì nó thực hiện chức năng xử lí thông tin được đưa vào thông qua các thiết bị vào, tương tự như bộ óc của con người.

Đáp án D.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Câu 2.1 trang 7 SBT Tin học lớp 6: Các hoạt động xử lí thông tin gồm: ….

 • Câu 2.2 trang 7 SBT Tin học lớp 6: Thao tác ghi nhớ và lưu trữ tài liệu của con người thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin? ….

 • Câu 2.3 trang 7 SBT Tin học lớp 6: Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin? ….

 • Câu 2.4 trang 7 SBT Tin học lớp 6: Các hoạt động lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng,… của con người thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin? ….

 • Câu 2.5 trang 8 SBT Tin học lớp 6: Các hoạt động nói, chia sẻ, thông báo, tuyên truyền, biểu đạt, trò chuyện,… của con người thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin? ….

 • Câu 2.6 trang 8 SBT Tin học lớp 6: Bạn An đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên” rồi tóm tắt lại, kể cho bạn Minh nghe. Hãy sắp xếp các hoạt động cụ thể của bạn An theo thứ tự thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. ….

 • Câu 2.7 trang 8 SBT Tin học lớp 6: Trong truyện “Cuộc điều tra màu đỏ”, sau khi thu thập chứng cứ, thám tử Sherlock Holmes đã lập luận để chứng minh Jefferson Hope là thủ phạm của vụ án. Hãy kết hợp mỗi hành động ở cột bên trái của thám tử với một hoạt động xử lí thông tin phù hợp ở cột bên phải. ….

 • Câu 2.8 trang 8 SBT Tin học lớp 6: Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính? ….

 • Câu 2.10 trang 8 SBT Tin học lớp 6: Thiết bị nào dưới đây không thuộc loại thiết bị đầu ra của máy tính? ….

 • Câu 2.11 trang 8 SBT Tin học lớp 6: Kết hợp mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải để phù hợp. ….

 • Câu 2.12 trang 9 SBT Tin học lớp 6: Đặc điểm nào sau đây không áp dụng cho máy tính? ….

 • Câu 2.13 trang 9 SBT Tin học lớp 6: Hãy phân loại các thiết bị sau thành ba loại thiết bị đầu vào, thiết bị đầu ra và bộ nhớ lưu trữ. ….

 • Câu 2.14 trang 9 SBT Tin học lớp 6: So sánh quá trình xử lí thông tin giữa con người và máy tính theo gợi ý sau: ….

 • Câu 2.15 trang 10 SBT Tin học lớp 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau: ….

 • Câu 2.16 trang 10 SBT Tin học lớp 6: Các bạn An, Minh, Khoa đã tiến hành khảo sát về việc sử dụng thời gian hằng ngày sau giờ học. Phiếu khảo sát đã được phát cho 216 học sinh trong trường. Sau khi thu phiếu và tổng hợp kết quả, chúng ta nhận được các kết quả sau: ….

 • Câu 2.17 trang 11 SBT Tin học lớp 6: Em hãy đề cập một công việc mà có đủ các hoạt động của quá trình xử lí thông tin. Hãy chỉ ra các bước thực hiện công việc tương ứng với các hoạt động của quá trình xử lí thông tin. ….

 • Câu 2.18 trang 11 SBT Tin học lớp 6: Em hãy cung cấp một ví dụ để minh họa việc sử dụng máy tính đã làm cho việc học tập của em trở nên hiệu quả hơn. ….

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tôi bị cận thị tiếng Anh? Từ vựng tiếng Anh về bệnh mắt – Teachersgo blog

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án
Back to top button