Biên bản bàn giao Tiếng Anh là gì và mẫu biên bản phổ biến nhất

Mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh là một trong những vấn đề đáng quan tâm khi tiến hành chuyển giao công việc. Việc hiểu rõ cách viết biên bản này sẽ giúp bạn tự định hình công việc của mình một cách chủ động hơn. Đồng thời, nó cũng giúp mọi quá trình diễn ra một cách trơn tru hơn. Nếu bạn quan tâm đến mẫu biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh phổ biến và cách viết, hãy xem bài viết dưới đây của chúng tôi.

mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh
Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh là gì?

Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta cần nghiên cứu về mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh. Mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh là các mẫu biên bản chứa thông tin quan trọng liên quan đến quá trình chuyển giao công việc. Đây là một quy trình bắt buộc mà người lao động cần thực hiện khi nghỉ việc hoặc chuyển sang nơi làm việc, địa điểm công tác mới. Việc lập mô tả biên bản bàn giao công việc là việc cần thiết để người nhận công việc của bạn có cái nhìn rõ ràng về công việc và thông tin chi tiết liên quan. Mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh giúp người lao động nước ngoài cũng dễ dàng hiểu quy trình làm việc.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đa số người dùng iPhone không biết iTunes là gì
mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh
Mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh

Mẫu mô tả biên bản bàn giao công việc sẽ liệt kê tất cả các công việc, các mục đã triển khai để người nhận công việc có thể hiểu rõ. Điều này chỉ ra tầm quan trọng của mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh.

Mẫu mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh phổ biến

Sau khi đã tìm hiểu về mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh, chúng ta tiến tới tìm hiểu về mẫu mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh phổ biến. Mẫu biên bản này có nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên, dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp mẫu mô tả biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh về công việc và hồ sơ tài liệu.

CÔNG TY…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bô Của Vua Gọi Là Gì ? Cách Gọi Tên Trong Hoàng Tộc

CÔNG TY CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỘNG HOÀ VIỆT NAM

Số: …/…/… Sự độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/…/… Tự do – Hạnh phúc – Sự độc lập

MÔ TẢ BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

MINUTES OF THE HANDOVER OF JOB AND DOCUMENTS

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

BÊN BÀN GIAO:

BÊN GIAO CÔNG VIỆC:

Họ và tên:

………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:

…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………. Phòng ban:

………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………….. Phòng ban:

…………………………………………………………………………………………………

Lý do bàn giao:

………………………………………………………………………………………………..

Lý do bàn giao:

…………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN BÀN GIAO:

BÊN NHẬN CÔNG VIỆC GIAO:

Phòng ban nhận:

……………………………………………………………………………………………

Phòng ban nhận:

…………………………………………………………………………………………..

Đại diện của phòng ban nhận bàn giao:

…………………………………………………………………………………………..

Đại diện của phòng ban nhận

bàn giao:……………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………….. Phòng ban:………………….

…………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………… Phòng ban:

……………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành bàn giao công việc với các nội dung sau:

Đã tiến hành bàn giao công việc với các nội dung sau:

BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

HANDOVER OF JOB:

Stt/ Số thứ tự/Nội dung công việc/ Nội dung công việcTình trạng/ Tình trạng

BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hệ tọa độ VN-2000 là gì và được áp dụng như thế nào?

Stt/ Số thứ tự.Mã hồ sơ, tài liệu/ Mã hồ sơ, tài liệuTên hồ sơ, tài liệu/ Tên hồ sơ, tài liệuSố lượng/ Số lượngTình trạng/ Tình trạngVị trí để hồ sơ, tài liệu/ Vị trí để hồ sơ, tài liệu

Biên bản kết thúc vào lúc … cùng ngày. Các bên tham gia đồng ý với các nội dung trên.

Biên bản kết thúc vào lúc … cùng ngày. Các bên tham gia đồng ý với các nội dung trên.

Biên bản được lập thành … (…) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản được lập thành … (…) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Nhân viên quản lý Người giao công việc Người nhận công việc

Nhân viên quản lý Người nhận công việc

(Ký và ghi rõ họ tên)/ Ký và ghi rõ họ tên/ Ký và ghi rõ họ tên

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Kết luận

Đó là mô tả mẫu biên bản bàn giao công việc bằng Tiếng Anh là gì phổ biến. Hy vọng những kiến thức trên sẽ hỗ trợ bạn trong việc hoàn thành công việc tốt nhất. Hãy tiếp tục cập nhật các bài viết mới nhất từ chúng tôi để cập nhật thông tin hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

You May Also Like

About the Author: admin