Người thụ hưởng được chỉ định (Named Beneficiary) là gì? Đặc điểm


Người được chỉ định hưởng

Người được chỉ định hưởng (Named Beneficiary) trong tiếng Anh là Named beneficiary.

Người được chỉ định hưởng là một cá nhân được ủy quyền bằng một văn bản pháp lý, có quyền nhận tài sản từ một nguồn thuộc về ủy nhiệm, chính sách bảo hiểm, tài khoản kế hoạch hưu trí, IRA hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác. Trong trường hợp có nhiều người được chỉ định hưởng cho một tài sản, số tiền được nhận sẽ được chia sẻ giữa các người được chỉ định khi tài sản được giải quyết. Trong một số trường hợp, như chính sách bảo hiểm nhân thọ, chủ hợp đồng và người được chỉ định hưởng có thể là cùng một người.

Việc chỉ định người được hưởng có thể phức tạp. Ví dụ, bằng cách đặt tên một người được hưởng cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, số tiền nhận được sẽ không phụ thuộc vào các quy định của di chúc và không bị ảnh hưởng bởi các quy trình chứng thực di chúc.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   MTR là gì trên TikTok? Giải đáp chi tiết thông điệp ý nghĩa đằng sau

Đặc điểm của người được chỉ định hưởng

Có một số nhóm người được chỉ định hưởng:

– Người được chỉ định hưởng chính: cá nhân đầu tiên trong danh sách nhận lợi ích.

– Người được chỉ định hưởng dự phòng: cá nhân nhận lợi ích từ tài khoản nếu người được chỉ định hưởng chính đã qua đời, không thể được xác định hoặc từ chối nhận tài sản sau khi chủ tài khoản qua đời. Thường thì các công ty kiểm toán sẽ đặt ra các điều kiện phải được đáp ứng trước khi người được chỉ định hưởng dự phòng có thể nhận bất kỳ tiền bảo hiểm hoặc tài sản hưu trí nào.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đẹp

– Người được chỉ định hưởng thứ cấp: một thuật ngữ tương tự như “người được chỉ định hưởng dự phòng”.

Điều quan trọng cần lưu ý là người được chỉ định hưởng không nhất thiết phải là một cá nhân. Ví dụ, người được chỉ định hưởng trong chính sách bảo hiểm có thể là một tài sản của người qua đời, trong trường hợp này, người được chỉ định hưởng thực tế sẽ được chỉ định trong di chúc.

Vào tháng 5 năm 2018, Houston Chronicle đã mô tả chi tiết các phương pháp mà một cá nhân có cư trú tại tiểu bang Texas có thể hợp pháp đặt tên một tổ chức từ thiện là người được hưởng tài sản của họ. Trước tiên, cá nhân phải thông báo cho tổ chức từ thiện rằng họ đã được đặt tên là người được hưởng. Thông tin này phải được chuyển tải qua các phương tiện truyền thông bằng văn bản. Sau đó, tổ chức từ thiện phải nhận được thông tin chi tiết về ngân hàng của nhà tài trợ cùng với giấy chứng tử để nhận tiền. Trong trường hợp này, chứng thực không bắt buộc đối với người nhận định yêu cầu quyền lợi IRA.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Vệ tinh là gì

Những rủi ro liên quan đến người được chỉ định hưởng

Để có một kế hoạch bất động sản đầy đủ, việc đặt tên người được hưởng hoặc người được hưởng là rất quan trọng. Hơn nữa, nhiều cố vấn tài chính khuyên bạn nên xem xét và cập nhật các chỉ định người được hưởng sau mỗi vài năm, đặc biệt là sau các sự kiện lớn trong cuộc sống như ly hôn hoặc cái chết của người thân.

(Theo Investopedia)

Back to top button