Chuẩn đối sánh (Benchmarking) là gì? Đặc trưng của chuẩn đối sánh


Chuẩn đối sánh (Benchmarking)

Chuẩn đối sánh, được gọi là Benchmarking trong tiếng Anh, là một công cụ phân tích được sử dụng để xác định mức độ cạnh tranh của các hoạt động chuỗi giá trị của một công ty so với các đối thủ, từ đó giúp công ty đạt lợi thế trên thị trường.

Điều này cũng có thể được hiểu như sau:

Chuẩn đối sánh là quá trình so sánh hiệu suất của sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình của một công ty với những công ty được coi là tốt nhất trong ngành.

Nội dung của chuẩn đối sánh

– Các doanh nghiệp thường tiến hành kiểm tra chuẩn đối sánh trên các lĩnh vực sau:

+ Chất lượng sản phẩm hoặc tính năng của sản phẩm

+ Chất lượng của dịch vụ cung cấp

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Văn mẫu lớp 11: Nghị luận xã hội về Lòng bao dung (3 Dàn ý + 10 Mẫu) Những bài văn mẫu hay nhất lớp 11

+ Hiệu quả của quy trình hoạt động

+ Đo lường hiệu quả hoạt động và tài chính

Ví dụ

Một công ty có thể áp dụng chuẩn đối sánh để so sánh các đặc điểm kinh doanh riêng của mình với các công ty khác.

Các đặc điểm có thể được so sánh trong quá trình chuẩn đối sánh bao gồm hiệu suất tài chính như doanh thu và lợi nhuận, hiệu suất hoạt động như chu kỳ giao hàng và tỷ lệ giao hàng đúng hẹn, đặc điểm tổ chức như tỷ lệ bồi thường và tính năng sản phẩm như chất lượng và chi phí sản xuất của từng sản phẩm cụ thể.

Đặc điểm

– Chuẩn đối sánh yêu cầu phải đo lường chi phí của các hoạt động chuỗi giá trị trong ngành để xác định “trường hợp tốt nhất” trong các công ty cạnh tranh, từ đó sao chép hoặc cải thiện theo trường hợp tốt nhất.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tràn dịch màng bụng: Nguyên Nhân và Xét Nghiệm Dịch Màng Bụng - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

– Chuẩn đối sánh cho phép công ty cải thiện khả năng cạnh tranh thông qua việc xác định và cải thiện dựa trên những hoạt động chuỗi giá trị mà các công ty đối thủ vượt trội hơn về mặt chi phí, dịch vụ, uy tín hoặc hoạt động.

– Một trong những thách thức lớn nhất của quá trình chuẩn đối sánh là tiếp cận và thu thập thông tin về các hoạt động chuỗi giá trị của các công ty khác.

– Tuy nhiên, các nguồn thông tin phổ biến cho quá trình chuẩn đối sánh bao gồm các báo cáo đã được công bố, ấn phẩm thương mại, nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng, đối tác, chủ nợ, cổ đông, nhà thầu, và các công ty đối thủ khác.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Google Drive là gì? Hướng dẫn sử dụng Google Drive

– Một số công ty đối thủ có thể chia sẻ dữ liệu về chuẩn đối sánh. Tuy nhiên, International Benchmarking Clearinghouse cung cấp hướng dẫn để đảm bảo rằng không có hành vi thương mại, chuyển giá, gian lận thầu, hối lộ hoặc hành vi không đúng trích dẫn trong quá trình tham gia của các công ty.

– Vì sự phổ biến của quá trình chuẩn đối sánh ngày nay, nhiều công ty tư vấn như Accenture, AT Kearney, Best Practices Benchmarking & Consulting, cũng như Hội đồng chuẩn đối sánh của Viện Quản lý Chiến lược thu thập dữ liệu, thực hiện nghiên cứu về chuẩn đối sánh và phân phối thông tin về chuẩn đối sánh mà không tiết lộ nguồn thông tin này.

(Tham khảo từ: Quản trị chiến lược, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Benchmarking, The Strategic CFO)

Back to top button