Hefc.edu.vn


Chức danh Giám đốc điều hành (CEO) có nghĩa là gì?

Giám đốc điều hành (CEO) là cá nhân chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của một doanh nghiệp theo đúng mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. CEO phải tổng hợp dữ liệu và đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến hoạt động kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nói một cách đơn giản, CEO có vai trò tuyển dụng, xây dựng và điều hành các bộ phận trong công ty. Nếu xem công ty như một cỗ máy, CEO chính là người điều khiển, bảo trì và nâng cấp cỗ máy để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt đến công suất tối đa.

CEO cũng chịu trách nhiệm:

 • Định hướng chiến lược kinh doanh của công ty, bao gồm lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và đánh giá chiến lược.
 • Xây dựng cơ cấu quản lý, xây dựng văn hóa công ty.
 • Quản lý hoạt động tài chính, bao gồm huy động, sử dụng và kiểm soát vốn.

Vai trò của người điều hành

CEO có trách nhiệm lãnh đạo và xây dựng chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp, nhằm gia tăng giá trị cổ phiếu và đáp ứng mong đợi của cổ đông. Vai trò của CEO có thể khác nhau tuỳ thuộc vào tổ chức và quy mô của doanh nghiệp. Ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, CEO thường có quyền lực rất lớn, bao gồm cả việc tuyển dụng nhân sự. Trong các doanh nghiệp lớn, CEO thường chỉ đảm nhận vai trò ra quyết định ở quy mô lớn và các chiến lược dài hạn thay vì chi tiết hàng ngày. Không có tiêu chuẩn chung để xác định nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của CEO. Tuy nhiên, những trách nhiệm chính của CEO bao gồm:

 • Đại diện cho công ty và liên lạc với cổ đông, cơ quan chính phủ và công chúng.
 • Quản lý hoạt động kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.
 • Phân tích và đánh giá hiệu quả công việc của các lãnh đạo cấp cao, bao gồm giám đốc, phó giám đốc và trưởng bộ phận.
 • Phát triển chiến lược kinh doanh, xác định thách thức và cơ hội trong thị trường.
 • Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các cam kết xã hội.
 • Đánh giá và giảm thiểu rủi ro kinh doanh.
 • Xác định và đảm bảo mục tiêu chiến lược của công ty.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   FMCG là gì? Tìm hiểu toàn diện về ngành FMCG

Hệ thống chức danh trong doanh nghiệp

Mỗi tổ chức, công ty hay doanh nghiệp đều có nhiều chức danh khác nhau. Chức danh không chỉ đơn thuần là tên gọi mà còn thể hiện trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, quyền hạn, điều kiện làm việc và các mối quan hệ của người giữ chức vụ đó. Vì vậy, trong quá trình quản lý nhân sự, doanh nghiệp cần phân tích công việc để đưa ra các chức danh phù hợp, giúp cho việc quản lý nguồn nhân lực hiệu quả hơn.

Theo đó, các chức danh quản lý thường được sử dụng trong các loại hình công ty khác nhau.

Sự khác biệt giữa Tổng giám đốc và Giám đốc điều hành

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa chức danh Tổng giám đốc và Giám đốc điều hành. Trong một hệ thống lãnh đạo của công ty, có thể có cả giám đốc và tổng giám đốc, tuỳ thuộc vào quy mô và sự ra quyết định của doanh nghiệp. Đơn giản mà nói, giám đốc cao cấp hơn giám đốc và có những khác biệt cụ thể. Tuy nhiên, trong các công ty nhỏ (không có công ty con hoặc chi nhánh), tổng giám đốc và giám đốc có thể là cùng một người, chỉ là danh xưng do hội đồng quản trị đặt ra, nhiệm vụ thực tế của cả hai chức danh này là như nhau.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Điều trị bằng điện từ trường cao tần (sóng ngắn, sóng cực ngắn, vi sóng)

1. Tổng Giám đốc và Giám đốc

Tổng Giám đốc và Giám đốc là những người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và phải tuân thủ sự giám sát của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, số lượng Tổng giám đốc và Giám đốc trong một công ty không có giới hạn. Tổng giám đốc và Giám đốc không được đồng thời nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc hoặc Giám đốc trong công ty khác.

2. Sự khác biệt giữa Tổng giám đốc và Giám đốc

Tổng giám đốc là gì?

Trên thực tế, Tổng giám đốc thường có chức danh này. Chức danh được xác định tùy thuộc vào quy mô và quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Với hầu hết các nhà quản lý doanh nghiệp, chức danh Tổng giám đốc thường nằm giữa Giám đốc điều hành (CEO) và Chủ tịch. Một công ty lớn có nhiều Giám đốc điều hành hoặc Phó Chủ tịch sẽ có Tổng giám đốc.

Giám đốc điều hành là gì?

Giám đốc điều hành là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, do Hội đồng quản trị bầu ra và có trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ theo luật pháp. Giám đốc điều hành quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, tổ chức và lập kế hoạch phát triển chiến lược kinh doanh của công ty.

Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc điều hành

CEO, tức là Giám đốc điều hành, là chức danh cao nhất trong công ty và thường là người đại diện pháp lý cho công ty. Vậy công việc của CEO là gì? Quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc điều hành được định rõ theo quy định luật pháp (Luật doanh nghiệp – chương về quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị) và thực tiễn quản trị và điều hành doanh nghiệp. Công việc của Giám đốc điều hành thường bao gồm các nhiệm vụ sau:

 • Lập kế hoạch: Quyết định chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty, phát triển hệ thống bán hàng và phân phối.
 • Phát triển sản phẩm mới: Xác định dòng sản phẩm mới và đa dạng hóa sản phẩm hiện có.
 • Xây dựng thương hiệu: Quyết định chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu, quyết định về khách hàng.
 • Tài chính: Chịu trách nhiệm đặt mục tiêu tài chính trước Hội đồng quản trị, phê duyệt quy chế tài chính và các vấn đề liên quan, phê duyệt các khoản chi trong ngân sách được phê duyệt.
 • Đầu tư: Thẩm định dự án đầu tư, phê duyệt phương án thực hiện dự án, phê duyệt phương án vay vốn, mua bán cổ phiếu, trái phiếu.
 • Chính sách: Phê duyệt chính sách kinh doanh, phân phối, tiếp thị, nhân sự, mua hàng, tín dụng.
 • Tổ chức: Tư vấn về số lượng và loại người quản lý cần tuyển dụng, đề xuất thuê hoặc sa thải các nhân viên quản lý theo yêu cầu, đồng thời đề xuất mức lương, thù lao và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động; phê duyệt cơ cấu tổ chức, các bộ phận và phạm vi trách nhiệm của công ty.
 • Quyết định và quy chế: Phê duyệt quy chế và quy trình hoạt động của công ty, phê duyệt chế độ khấu hao tài sản cố định.
 • Hoạt động điều hành: Thống nhất và phê duyệt mục tiêu của các giám đốc chức năng, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm, thực hiện các hoạt động tuân thủ quy định pháp luật và quy chế của công ty.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Monome là gì? Tổng hợp kiến thức về Monome từ A đến Z

Học những điều gì để trở thành CEO?

Để trở thành CEO, cần có kiến thức và kỹ năng quản lý, lãnh đạo, và tư duy chiến lược. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, định hình mục tiêu và khả năng ra quyết định cũng rất quan trọng. Việc đạt được trình độ học vấn cao, như bằng cử nhân quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành tương tự, thường được đánh giá cao trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, không chỉ kiến thức học thuật, kinh nghiệm thực tế và khả năng tự học cũng rất quan trọng để phát triển nghề nghiệp và trở thành CEO thành công.

Back to top button