Azure DevOps là gì?

Azure DevOps là một nền tảng dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển trong việc lên kế hoạch, phát triển và triển khai ứng dụng. Với Azure DevOps, nhà phát triển có thể làm việc trên đám mây thông qua Azure DevOps Service hoặc làm việc trên máy chủ on-premise thông qua Azure DevOps Server (trước đây là Visual Studio Team Foundation Server).

Azure DevOps cung cấp một loạt các tính năng tích hợp mà bạn có thể truy cập thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng IDE. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ sau tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn:

 • Azure Repos: Cung cấp kho quản lý mã nguồn Git hoặc Team Foundation Version Control (TFVC) để kiểm soát mã nguồn của bạn.
 • Azure Pipelines: Cung cấp dịch vụ xây dựng và triển khai để hỗ trợ việc tích hợp và triển khai liên tục cho ứng dụng của bạn.
 • Azure Boards: Cung cấp một bộ công cụ Agile để lập kế hoạch và theo dõi công việc, mã lỗi và các vấn đề khác bằng cách sử dụng các phương pháp Kanban và Scrum.
 • Azure Test Plans: Cung cấp các công cụ kiểm thử ứng dụng của bạn, bao gồm kiểm thử thủ công và kiểm thử liên tục.
 • Azure Artifacts: Cho phép bạn chia sẻ các gói Maven, npm và NuGet từ nguồn công khai và cá nhân.
 • Các công cụ cộng tác bao gồm các bảng điều khiển tùy chỉnh và các tiện ích có thể được cấu hình để chia sẻ thông tin, tiến trình và xu hướng, thông báo cấu hình và nhiều tiện ích khác.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Fluorescence - Tính huỳnh quang - Nhân tố quan trọng bậc nhất ảnh hưởng tới giá Kim cương

Azure DevOps là gì?

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Azure DevOps còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để thêm các tiện ích và tích hợp với các dịch vụ phổ biến khác như Campfire, Slack, Trello, UserVoice,… và phát triển các tiện ích mở rộng tùy chỉnh riêng của bạn.

Lựa chọn Azure DevOps Service

Nếu bạn muốn đạt được các kết quả sau, hãy lựa chọn Azure DevOps Service:

 • Thiết lập nhanh chóng.
 • Hoạt động không cần bảo trì.
 • Dễ dàng cộng tác giữa các lĩnh vực.
 • Mở rộng linh hoạt.
 • Bảo mật đáng tin cậy.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Love You All Nghĩa Là Gì

Bạn cũng có quyền truy cập vào các máy chủ triển khai và xây dựng trên nền tảng đám mây, cũng như biết thông tin chi tiết về ứng dụng.

Chúng tôi đã giúp bạn bắt đầu dễ dàng với Azure DevOps bằng cách cung cấp dịch vụ dùng thử miễn phí.

Đăng ký và sau đó tải mã của bạn lên để chia sẻ hoặc kiểm soát mã nguồn. Bắt đầu theo dõi công việc của bạn bằng Scrum, Kanban hoặc kết hợp với các phương pháp khác.

 • Azure Boards: Lập kế hoạch, theo dõi và thảo luận về công việc với các thành viên trong nhóm của bạn.
 • Azure Pipelines: Xây dựng, kiểm thử và triển khai liên tục cho bất kỳ nền tảng hoặc đám mây nào.
 • Azure Repos: Nhận kho mã nguồn Git riêng không giới hạn và lưu trữ trên đám mây cho các dự án của bạn.

Lựa chọn Azure DevOps Server

Nếu bạn muốn đạt được các kết quả sau, hãy lựa chọn Azure DevOps Server:

 • Dữ liệu của bạn chỉ thuộc về mạng của bạn.
 • Yêu cầu tùy chỉnh công việc của bạn được đáp ứng tốt hơn với mô hình quy trình XML On-premise – mô hình hỗ trợ sửa đổi tệp tin với định dạng XML – so với mô hình quy trình Kế thừa (Inheritance) được cung cấp.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Định chế tài chính (Financial Institution) là gì? Phân loại

Khi triển khai Azure DevOps Server, bạn cũng có thể cấu hình các máy chủ hoặc các điểm tích hợp sau:

 • Máy chủ xây dựng: Hỗ trợ việc xây dựng trên máy chủ hoặc lưu trữ build trên đám mây.
 • SQL Server và SQL Analysis Server: Hỗ trợ báo cáo SQL Server và khả năng tạo biểu đồ trục trên Excel dựa trên cube.

Bắt đầu miễn phí bằng cách tải xuống Azure DevOps Server Express. Sau đó, tải mã của bạn lên để chia sẻ hoặc kiểm soát mã nguồn. Bắt đầu theo dõi công việc của bạn bằng Scrum, Kanban hoặc kết hợp với các phương pháp khác.

Back to top button