Giới thiệu về AWS Lambda – một dịch vụ của amazon

Tổng quan về AWS Lambda

AWS Lambda là một dịch vụ tính toán mà bạn có thể tải lên mã của mình và dịch vụ AWS Lambda sẽ chạy mã đó bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên có sẵn trên AWS. Sau khi bạn tải lên mã và tạo một hàm Lambda, AWS sẽ cung cấp và quản lý các máy chủ bạn sử dụng để chạy mã. Khi sử dụng AWS, bạn có thể:

  • sử dụng một dịch vụ tính toán hướng sự kiện, trong đó AWS Lambda chạy mã của bạn và trả về sự kiện, thay đổi dữ liệu được đẩy vào một “bucket” của Amazon S3 hoặc một bảng của Amazon DynamoDB. (Bạn có thể tìm hiểu thêm về Amazon DynamoDB)
  • sử dụng dịch vụ tính toán để chạy mã và trả về yêu cầu HTTP sử dụng Amazon API Gateway hoặc API của AWS SDKs.

AWS Lambda chạy mã bạn tải lên trên một môi trường có độ tin cậy cao và hoạt động với quyền hạn cao nhất về nguồn tài nguyên tính toán, bao gồm máy chủ và hệ điều hành. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng mã thuộc một trong những ngôn ngữ được AWS Lambda hỗ trợ: Node.js, Java, Python.

Để chạy mã hiệu quả nhất, bạn có thể tham khảo cách xác định và tính toán các nguồn tài nguyên cần thiết cho AWS Lambda tại Xác định nguồn tài nguyên cho AWS Lambda

AWS Lambda chỉ thực thi mã của bạn khi cần thiết và tự động mở rộng từ vài yêu cầu lên hàng ngàn yêu cầu / giây. Với khả năng đó, bạn có thể dễ dàng sử dụng Lambda để xử lý dữ liệu cho các dịch vụ AWS S3 và Amazon DynamoDB, xử lý luồng dữ liệu trong Amazon Kinesis hoặc tạo backend riêng với quy mô, hiệu suất và bảo mật mà AWS thực hiện

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Độ C là gì? Độ F là gì? Cách đổi độ C sang độ F

Khi nào bạn nên sử dụng AWS Lambda?

AWS Lambda là một nền tảng tính toán lý tưởng cho nhiều kịch bản ứng dụng, cung cấp cho bạn môi trường cho các ngôn ngữ được hỗ trợ từ AWS (Java, Node.js, Python).

Khi sử dụng AWS Lambda, bạn chỉ cần lo lắng về mã của mình, còn lại như quản lý cân bằng khoảng trống bộ nhớ, CPU, mạng và các nguồn tài nguyên khác sẽ được AWS Lambda quản lý. Nó rất linh hoạt và có thể thực hiện các công việc với quyền hạn cao nhất của mình, bao gồm sao lưu và khôi phục, hiệu suất theo dõi tài nguyên, bảo mật và triển khai mã. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bạn không thể can thiệp vào quy trình và tài nguyên trong khi AWS Lambda đang chạy.

Nếu bạn muốn can thiệp vào những phần này, đừng lo lắng, AWS Lambda cung cấp một dịch vụ cho phép bạn quản lý tài nguyên này, đó là EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) – dịch vụ này cho phép bạn tùy chỉnh các tùy chọn trên EC2, ví dụ: tùy chỉnh bộ nhớ, mạng và bảo mật, ngăn xếp phần mềm. Tuy nhiên, việc quản lý hiệu suất sẽ là trách nhiệm của bạn, cùng với việc theo dõi tài nguyên và sử dụng khu vực có thể gây ra lỗi.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   BTC Dominance là gì? Áp dụng BTC.D để mua bán crypto hiệu quả

AWS cũng cung cấp cho bạn Elastic Beanstalk cung cấp các dịch vụ dễ sử dụng cho triển khai và mở rộng ứng dụng trên Amazon EC2.

Lambda hoạt động như thế nào?

Đầu tiên, bạn cần xem hướng dẫn cài đặt Lambda

Các thành phần chính: Lambda Function và Event Source

Lambda Function và Event Source là hai thành phần chính khi bạn làm việc với AWS Lambda.

Event Source sinh ra các sự kiện và một Lambda Function tùy chỉnh mã theo những gì bạn đã viết và xử lý các sự kiện một cách tự động. Mỗi thay đổi của Event sẽ kích hoạt Lambda Function tương ứng của bạn và bạn có thể gọi Lambda Function thông qua HTTP hoặc sử dụng AWS SDKs.

Lambda Function: Bạn tải lên mã của mình lên Lambda, khi đó chúng ta gọi nó là Lambda Function. Lambda Function có quy định xác định trước cấu hình, nghĩa là bạn phải cấu hình các tài nguyên cho Function đó và tất nhiên, cấu hình này có thể chỉnh sửa.

Tính toán tài nguyên cho hệ thống là số liệu ước tính bạn cung cấp cho Function của mình. Bạn chỉ cần tính toán bộ nhớ, hệ thống sẽ tự động tính toán CPU cho bạn.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tìm hiểu nhạc Trẻ: V-pop, K-pop, J-pop, Hip Hop

Ví dụ: nếu bạn cung cấp 256MB cho Function của mình, thì CPU nhận được sẽ lớn gấp đôi so với trường hợp bạn chỉ cung cấp 128MB cho Function đó.

Gọi Lambda Function tự động: sử dụng Event Sources

Các Event Source tạo ra các event mà Lambda Function đã đặt tên. Khi gọi, AWS Lambda thực thi mã của bạn thông qua các event để xử lý Lambda Function trong mã. Bạn có thể liên kết các Event Source với Lambda Function sử dụng việc mapping Event Source. Quá trình có một số yếu tố như loại bucket, vùng… phải khớp nhau.

Lưu ý một số điểm:

  • Event Source và bucket phải có cùng vùng. Ví dụ: bucket ở vùng Tokyo thì Lambda Function cũng phải cấu hình khu vực là Tokyo.
  • Mỗi Lambda Function chỉ chấp nhận một cặp Event Source và Event.

Trong trường hợp Lambda Function của bạn không chạy như mong muốn, hãy kiểm tra đồng bộ giữa các yếu tố trên và cấu hình lại để AWS Lambda có thể hỗ trợ bạn tốt nhất.

Bài viết trên đây là phần giới thiệu về một dịch vụ của AWS, hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng và điều khiển trực tiếp các dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của Amazon. Hiện tại, bạn có thể sử dụng và trải nghiệm các dịch vụ của AWS với một tài khoản miễn phí. Hãy nhanh chóng thử và trải nghiệm những tiện ích mà AWS Lambda đem lại!

Back to top button