MStudy

As effectively, too, additionally là những trạng từ dùng để diễn đạt chung 1 ý nghĩa “cũng như” trong câu. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng có thể thay thế cho nhau. Trong bài viết dưới đây, Mstudy sẽ giới thiệu đến các bạn nghĩa của từ as effectively là gì. Đồng thời Mstudy sẽ giúp bạn phân biệt các trường hợp dùng as effectively, additionally và too trong câu. Cùng theo dõi và thực hành với bài tập dưới đây nhé!

As effectively nghĩa là gì?

Theo từ điển Cambridge: As effectively is an adverb which suggests ‘additionally’, ‘too’ or ‘as well as’. We normally use as effectively on the finish of a clause.

As effectively là một trang từ có nghĩa là “cũng, cũng như”, “ngoài ra”, “thêm vào đó”, hoặc “nữa đấy”. As effectively dùng ở cuối câu, không được dùng dấu phẩy trước As effectively.

Cách dùng as effectively: You employ as effectively when mentioning one thing which occurs in the identical manner as one thing else already talked about, or which needs to be thought-about concurrently that factor. – theo Collinsdictionary.

Có nghĩa là As effectively được dùng khi đang đề cập đến một việc gì xảy ra theo cách mà sự việc trước đó đã được nhắc đến, hoặc xảy ra đồng thời.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Flashcard là gì? Flashcards có còn hiệu quả trong việc học từ mới

Ví dụ:

They marketed the brand new film on tv, and in newspapers as effectively.

=> Họ đã quảng cáo bộ phim mới trên TV và cả trên báo nữa.

You may take him as effectively. => Anh cũng có thể đưa nó đi cùng.

It’s possible you’ll as effectively start directly. => Anh có thể bắt đầu ngay cũng được.

 • Từ đồng nghĩa: additionally in addition to, likewise, too.

We glance ahead very a lot to seeing you once more and to assembly your spouse as effectively.

=> Chúng tôi rất mong gặp lại anh và cũng mong gặp cả vợ anh nữa đấy.

 • It’s simply as effectively nghĩa là điều might mắn.

Ví dụ: It’s simply as effectively you got here – we wanted somebody together with your expertise.

=> Might quá bác đã tới – chúng tôi cần một người kinh nghiệm như bác.

May as effectively and should as effectively là gì?

May as effectively và might as effectively được dùng với cách nói thân thiện chỉ một điều gì đó đang xảy ra bởi vì 1 hành động khác cũng đang xảy ra. Tuy nhiên, mitght as effectively là cách nói thông dụng hơn.

I’d as effectively paint the bed room myself; nobody else goes to do it.

=> Có lẽ tôi cũng tự mình sơn phòng ngủ, vì không ai có thể giúp tôi.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Treatment là gì ? Các loại treatment phổ biến trong chăm sóc da

We might as effectively exit tonight as a result of there’s not a lot on TV.

=> Chúng ta nên ra ngoài vì chẳng có chương trình gì trên TV.

Phân biệt as effectively với additionally và too

Tương tự như As effectively, additionally và too cũng là trạng từ ngụ ý rằng từ hay một phần của câu mà chúng kết hợp đã thêm vào điều gì đã được nói đến trước đó. Additionally, too, khác nhau về mức độ trang trọng và vị trí trong câu.

Ví dụ:

 • Jack performs soccer. Greg performs soccer, too. Jack chơi đá bóng và Greg cũng thế.
 • Jack performs soccer. Greg additionally performs soccer.
 • Jack performs soccer. Greg performs soccer as effectively.

Additionally thì trang trọng nhất, và thường đi trước động từ hoặc tính từ (nhưng sau be nếu đây là động từ chính). Too thường ít trang trọng (formal) hơn As effectively và cũng thường đứng cuối câu.

 • Ví dụ:

The mangos are scrumptious.

 • The pears are additionally scrumptious.
 • The pears are scrumptious, too.
 • The pears are scrumptious as effectively.

Trong câu mệnh lệnh, As effectively và too thường được dùng để thay thế cho additionally:

Ví dụ:

Give me a guide of ten first and a guide of ten second as effectively then please. (Có thể thay bằng… and a guide of ten second additionally then please.)

Hoặc bạn cũng có thể thay linh động sử dụng additionally, as effectively hay too trong 1 câu. Ví dụ:

 • She purchased the necklace. She additionally purchased the earrings.
 • She purchased the necklace. She purchased the earrings as effectively.
 • She purchased the necklace. She purchased the earrings, too.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đài Móng Là Gì?

As effectively được dùng giống như too khi đi cùng với một động từ khẳng định. Thông thường, điều này xảy ra khi bạn đồng ý với điều gì đó hay một ai đó.

I really like chocolate as effectively. Hoặc I like it too! => Tôi cũng thích sô-cô-la

Bài tập với As effectively, too và additionally

She not solely sings; she ……………………………… performs the violin.

A. additionally

B. too

C. as effectively

2. ‘She is gorgeous.’ ‘Her sister is …………………………………….‘

A. As effectively

B. Additionally

C. Both

3. I do know you don’t like me. I don’t such as you …………………………….

A. too

B. Additionally

C. Both

4. It’s a good home, however it is vitally small. ……………………………….., it wants a number of repairs.

A. Additionally

B. As effectively

C. Too

5. She not solely sings; she performs the piano …………………………………

A. Additionally

B. too

C.both

6. Give me some toast ………………………………….., please.

A. as effectively

B. additionally

C.both

7. Peter isn’t right here right now. John isn’t right here ………………………………

A. additionally

B. neither

C. both

Đáp án:

1 2 3 4 5 6 7 A A C A B A C

Như vậy, với cùng một câu, bạn có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau. Hy vọng những kiến thức về additionally, neither trên đây sẽ giúp bạn củng cố ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn nhé!

Back to top button