An ninh trật tự là gì? Nội dung và phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự

An ninh trật tự là một vấn đề được Nhà nước và xã hội quan tâm đặc biệt. Vậy an ninh trật tự có ý nghĩa gì? Cách quản lý nhà nước về an ninh trật tự được xác định như thế nào?

1. An ninh trật tự là gì?

An ninh trật tự là kết quả của sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế-xã hội bền vững của quốc gia, đồng thời cũng được điều chỉnh và quản lý bằng các quy định từ pháp luật, chính trị và đạo đức.Đây là mục tiêu mà tất cả mọi người mong muốn có.Trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị là hai yếu tố cốt lõi của an ninh quốc gia, có mối liên hệ chặt chẽ với chất lượng cuộc sống của cộng đồng.Mục tiêu của an ninh trật tự là tạo ra một môi trường hòa bình, văn minh, an toàn và bình yên cho nhân dân, đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa từ những yếu tố tiêu cực.

Ngoài ra, trật tự an toàn xã hội cũng có thể biến thành trật tự an ninh chính trị với sự can thiệp từ các thế lực thù địch hoặc đối tác phản động. Họ thường tìm cách lợi dụng các vấn đề về an ninh trật tự để tạo ra những thông tin sai lệch và gây kích động, chuyển hóa vấn đề an ninh trật tự thành vấn đề chính trị. Vì vậy, yếu tố an ninh trật tự là điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước. Chính vì thế, Nhà nước thường xuyên thực hiện các thay đổi, bổ sung để nâng cao tình hình an ninh trật tự quốc gia theo từng giai đoạn, mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho nhân dân.

Ý nghĩa của an ninh

An ninh trước hết được hiểu là sự phát triển của một xã hội có tổ chức hợp lý mạnh mẽ, được xây dựng trên cơ sở của các quy định trong pháp luật. Nhiệm vụ chính của an ninh là đảm bảo sự ổn định thường xuyên của xã hội.

An ninh được coi là một trong những vấn đề cấp bách và đặt lên hàng đầu trong sự tồn tại và phát triển của đất nước. Để đảm bảo an ninh ổn định và phát triển của đất nước, chính quyền cần tập trung vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách bảo vệ hợp lý nhất.

Ý nghĩa của trật tự

Trật tự xã hội được hiểu là sự điều chỉnh các mối quan hệ trong một cộng đồng, đảm bảo sự ổn định và hài hòa trong hoạt động của cộng đồng xã hội. Trật tự xã hội giúp một đất nước duy trì sự phát triển xã hội và đảm bảo việc quản lý của quốc gia. Trật tự xã hội là biểu hiện của cuộc sống xã hội và chất lượng của các hành động xã hội. Nhờ trật tự xã hội, mọi người được sống trong sự ổn định và mọi hoạt động diễn ra hiệu quả, không phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố ngoại vi.

An ninh trật tự trong tiếng Anh được gọi là Security.

An ninh trật tự là cách viết tắt của cụm từ an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Nó là biểu hiện của sự duy trì trật tự và bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa, đồng thời tạo ra sự bình yên và giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội hiện tại. An ninh trật tự không chỉ là cơ sở mà còn là nền tảng để đất nước phát triển mạnh mẽ. Do đó, mỗi chính quyền cần thực hiện các thay đổi và bổ sung để phát triển an ninh trật tự một cách bền vững và tốt đẹp nhất.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Thương mại điện tử tiếng Anh là gì?

2. Nội dung quản lý nhà nước về an ninh trật tự:

Bảo vệ an ninh trật tự và an ninh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

– Bảo vệ an ninh gắn liền với đấu tranh phòng, chống tội phạm;

– Giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự trong nơi công cộng;

– Đảm bảo an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề về an ninh giao thông;

– Loại bỏ và ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến cộng đồng;

– Thực hiện chính sách và chế độ bảo vệ môi trường.

3. Phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự:

Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia bao gồm quản lý an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, quản lý dân tộc và tôn giáo, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý an ninh biên giới, bảo vệ lãnh tụ và bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, quản lý công tác tình báo.

– Bảo vệ an ninh chính trị bao gồm bảo vệ chế độ chính trị, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ hoạt động an toàn và bình thường của hệ thống chính quyền các cấp, tổ chức chính trị, xã hội, bảo vệ nhân dân và cộng đồng dân cư trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài.

– Bảo vệ an ninh kinh tế bao gồm bảo vệ quá trình hoạch định và thực hiện phát triển kinh tế theo đúng đường lối XHCN, đảm bảo hoạt động an toàn của mọi thành phần kinh tế theo đúng pháp luật, bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, tri thức, khoa học kỹ thuật, các doanh nhân, không để nước ngoài lợi dụng kinh tế để gây tổn thất hoặc gây suy thoái nền kinh tế XHCN.

– Bảo vệ an ninh văn hóa – tư tưởng bao gồm bảo vệ sự trong sáng của hệ tư tưởng, đảm bảo xã hội ổn định, lành mạnh, phát huy giá trị đạo đức truyền thống, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, ngăn chặn tác động của các trào lưu văn hóa phản động, độc hại từ bên ngoài.

– Bảo vệ an ninh chính trị thông qua quản lý dân tộc và tôn giáo nhằm tăng cường đấu tranh chống lợi dụng, phân biệt đối xử dân tộc và tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân.

– Trong quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, quản lý xuất nhập cảnh bao gồm quản lý xuất cảnh, quản lý cư trú di chuyển của người nước ngoài và người Việt kiều. Đây là các biện pháp quan trọng để phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

– Trong bối cảnh hiện tại, quản lý an ninh biên giới được Nhà nước đặt ra như là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Quản lý an ninh biên giới bao gồm quản lý biển đảo, tăng cường bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia trong các khía cạnh chính trị, văn hóa, lãnh thổ, tài nguyên, môi sinh, môi trường; đồng thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới từ phía nước ngoài và góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nước muối ưu trương là gì? Ứng dụng của muối ưu trương trong y tế

– Một nội dung quan trọng khác của quản lý nhà nước về an ninh quốc gia là bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; bảo vệ an toàn cho các đoàn khách nước ngoài khi thăm Việt Nam.

Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội

Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội là hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm; phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trật tự xã hội; trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng; phòng cháy chữa cháy; giáo dục và cải tạo phạm nhân.

– Phòng chống tội phạm ngày nay đã và đang được coi là một nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của các nhà nước. Nhà nước ta đã xác định rõ, quản lý nhà nước về phòng chống tội phạm là một nhiệm vụ quan trọng, bởi tội phạm là nguyên nhân gây mất ổn định chính trị, xã hội. Phòng chống tội phạm là công việc của toàn Đảng, toàn dân và các cơ quan nhà nước, trong đó cơ quan Công an đảm nhiệm vai trò chủ chốt.

– Phòng chống tệ nạn xã hội cũng được chú trọng đặc biệt trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Nhà nước đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết để phòng chống các tệ nạn xã hội, như ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan,…

– Quản lý nhà nước về trật tự xã hội bao gồm nhiều nội dung, như quản lý hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, con dấu…., nhằm mục đích ngăn chặn các hành vi phạm pháp và tội phạm. Đây là các hoạt động quản lý hành chính được thực hiện hầu hết tại các cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng trong việc quản lý xã hội, đặc biệt là tại các thành phố.

– Quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng là các lĩnh vực quan trọng và phức tạp đang được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn dân, như phòng chống tai nạn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông; quản lý trật tự đô thị trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.

– Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy là một lĩnh vực quan trọng của việc quản lý an toàn xã hội với nhiều nội dung, như tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa cháy nổ và trực tiếp xử lý, điều tra vi phạm phòng cháy, chữa cháy; tổ chức chữa cháy, tập trung phòng cháy tại các khu vực chợ, khu công nghiệp, khu dân cư và rừng.

– Quản lý nhà nước về giáo dục, cải tạo phạm nhân gồm các nội dung: quản chế giam giữ phạm nhân, giáo dục cải tạo phạm nhân, tổ chức sản xuất lao động cho phạm nhân, cải tạo kẻ phạm tội thành người có ích cho xã hội.

4. Một số chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện quản lý an ninh, trật tự an toàn xã hội:

a) Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng; bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chi ủy là gì? Cơ cấu tổ chức của chi ủy

Xây dựng Đảng gắn với bảo vệ Đảng là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng nước ta. Công việc này tập trung vào việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; chống biến chất, chống đảng phái. Đồng thời, nâng cao tính giai cấp, tính tiên phong và tính chiến đấu của các tổ chức Đảng.

b) Bảo vệ vững chắc an ninh tư tưởng – văn hóa

Bảo vệ an ninh tư tưởng – văn hóa là một phần quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia, góp phần vào việc củng cố trận địa tư tưởng, nâng cao lòng tin và sự kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hướng dẫn phát triển XHCN và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

c) Quan tâm và làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế

Tăng cường công tác an ninh phục vụ phát triển kinh tế đối ngoại trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền, bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia… Nhà nước cần xác định rõ các khu vực và lĩnh vực khuyến khích hoặc không khuyến khích đầu tư nước ngoài, bảo vệ sản xuất trong nước. Tiếp tục hội nhập, đa phương và đa dạng hóa quan hệ để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, với sự thận trọng trong việc mở cửa thị trường và quản lý chặt chẽ các hình thức đầu tư gián tiếp. Nên giữ vững tư tưởng chỉ đạo là có phát huy nội lực mới có thể nắm bắt được nguồn lực từ bên ngoài, mở rộng kinh tế đối ngoại mà không để lĩnh vực hoặc mặt trận kinh tế nào phụ thuộc vào nước ngoài.

d) Mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần củng cố an ninh, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước láng giềng có tầm quan trọng đặc biệt đối với an ninh và phát triển của nước ta. Cần không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các nước Đông Nam Á; thực hiện các nguyên tắc hòa bình, hữu nghị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đối thoại về an ninh để xây dựng mối quan hệ tin cậy và duy trì sự ổn định chung.

e) Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc

Không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

f) Đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, vùng biển, hải đảo và vùng trời của Tổ quốc.

Kết luận: Để thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh mới, chúng ta cần tận dụng sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, của hệ thống chính trị, nâng cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng và chủ động đối phó với mọi tình huống có thể phát sinh, tạo ra môi trường xã hội ổn định và bền vững để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Back to top button