Giới thiệu về Phòng Công tác học sinh- sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

dayhoa13

Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) được thành lập năm ........... Đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo nhà trường.

Tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý sinh viên thực hiện theo Quy chế HSSV, Quy chế công tác nội trú, Quy chế công tác ngoại trú HSSV trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành; Quy chế tổ chức, hoạt động Phòng Công tác học sinh, sinh viên do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái ban hành. Cơ cấu tổ chức của phòng do Hiệu trưởng quyết định, bao gồm: Trưởng phòng, phó trưởng phòng và các cán bộ, nhân viên.

Phòng có 05 cán bộ: 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng: 03 nhân viên. Trong đó: Nam: 04 đ/c, Nữ: 01 đ/c;

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 01, Cử nhân: 02

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 - Khu Văn phòng,Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

- Điện thoại: Phòng Công tác HSSV: (0216.859.660)

- Bộ phận Quản lý khu nội trú: ( 01657942785 - 0912287192)

- Email: Phongcthssvspyb@gmail.com

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Công tác quản lý học sinh, sinh viên; công tác tổ chức, quản lý nội trú về các mặt đời sống vật chất và tinh thần, học tập và sinh hoạt của học sinh, sinh viên.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhà trường;

2. Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý hồ sơ của HSSV;

3. Đánh giá, tổng hợp kết quả rèn luyện các kỳ học, năm học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy;

4. Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV";

5. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV;

6. Tổ chức, triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV;

7. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước qui định đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV;

8. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội qui, qui chế.

9. Làm thẻ học sinh, sinh viên;

10. Phối hợp với Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác cho HSSV;

11. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương nơi trường đóng quản lí HSSV ngoại trú; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến HSSV;

12. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV.

13. Căn cứ quỹ nhà ở hiện có, điều kiện cơ sở vật chất, bố trí sắp xếp chỗ ở cho HSSV theo chủ trương kế hoạch của Nhà trường;

14. Quản lý tài sản được trang bị cho khu nội trú và sử dụng đúng quy định. Định kỳ kiểm tra đề xuất ý kiến để bảo dưỡng, sửa chữa nhà cửa, công trình, dụng cụ và các trang thiết bị ... phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ, nhân viên, đảm bảo sinh hoạt và học tập cho HSSV.

15. Phổ biến, hướng dẫn thi hành quy chế công tác HSSV nội trú và nội quy của Khu nội trú.

16. Quản lý theo dõi hộ khẩu của HSSV, đăng ký tạm trú, tạm vắng kịp thời cho HS,SV trong khu nội trú theo quy định.

17. Phối hợp với bộ phận y tế nhà trường thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm của nhà ăn; thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, kịp thời báo cáo nhà trường về tình hình hoạt động phòng chống dịch bệnh hoặc phát hiện dịch bệnh trong khu nội trú.

18. Phối hợp với Đoàn thanh niên, các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tự quản, văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí cho HSSV trong khu nội trú theo các quy định hiện hành.

19. Phối hợp chặt chẽ với công an khu vực, công an phường sở tại và chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong khu nội trú; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi mất an toàn, vi phạm an ninh trật tự, vi phạm nội quy, quy chế, tệ nạn xã hội...

III. DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN: 

 

01

Họ và tên: Bùi Sỹ Đức

Sinh ngày: 02/07/1971

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915981891 hoặc 0982631880

Email: syducyb@gmail.com

02

Họ và tên:  Hà Dụng Hiền

Sinh ngày: 30/08/1966

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

Điện thoại:0963828864 hoặc

0912510973

Email: hadunghien@gmail.com

03

Họ và tên:Nguyễn Thị Thu Hà

Sinh ngày: 09/08/1978

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại:0383904869

Email: nguyenthithuhavanthu@gmail.com

04

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

Sinh ngày: 13/05/1967

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0912287192

Email: nvminhqlda@gmail.com

05

Họ và tên: Lê Hồng Quân

Sinh ngày: 29/11/1984

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0357942785

Email: lehongquan.cdspyenbai@gmail.com

 

Yên Bái, ngày 07 tháng 05 năm 2019

   Phó trưởng phòng công tác HSSV

 

 

          Hà Dụng Hiền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây