Giới thiệu về Khoa bộ môn chung

GIỚI THIỆU KHOA BỘ MÔN CHUNG

dayhoa13

Khoa Bộ môn chung là đơn vị trực thuộc trường CĐSP Yên Bái được hợp nhất từ  2 đơn vị: Tổ Chính trị, Tâm lý- Giáo dục và khoa Bộ môn chung từ tháng 3/2018. Là 1 trong các khoa chuyên môn của Trường bao gồm các giảng viên giảng dạy thuộc các chuyên ngành: Chính trị, Tâm lý – Giáo dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

  1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn thuộc khối kiến thức chung và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường.

Nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học cơ bản. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Tổ chức biên soạn và thẩm định chương trình, tài liệu tham khảo các môn học do Khoa quản lý theo nhu cầu đào tạo của nhà trường;

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thảo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên của Khoa.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình văn nghệ, thể thao và tham gia các hoạt động phong trào theo yêu cầu của Lãnh đạo nhà trường.

Quản lý giảng viên thuộc đơn vị mình theo phân cấp của Hiệu trưởng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phân công.

  1. Cơ cấu tổ chức
    1. Khoa Bộ môn chung gồm 2 phó khoa

01 phó khoa, phụ trách khoa: Đỗ Thị Lan; Thạc sỹ Triết học

01 phó khoa: Vũ Thị Nhị; Cử nhân Âm nhạc.

    1. Cơ cấu khoa gồm 3 nhóm bộ môn:

Bộ môn Chính trị, Tâm lý - giáo dục

Bộ môn Âm nhạc – Mỹ thuật – Công tác đội

Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây