Đoàn thanh niên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019

Thực hiện phân công nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 số 121/CĐSP- ĐT ngày 2 tháng 8 năm 2017 của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái về việc phân công nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2018 – 2019 của Tỉnh đoàn Yên Bái. Ban Thường vụ Đoàn trường CĐSP Yên Bái  xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn  Yên Bái lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên trường học.

2. Tổ chức hiệu quả các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trường học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ trợ sinh viên học tập.

3. Nâng cao chất lượng công tác đoàn, quản lý và tổ chức các chương trình rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội các cấp.

2. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 50 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo.

3. Tham gia Chiến dịch tình nguyện hè do Tỉnh đoàn phát động, thành lập ít nhất 01 đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” và 1 đội “ Tình nguyện mùa hè xanh” cấp cơ sở trong chiến dịch tình nguyện hè.

 4. 100% các chi đoàn tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên.

5. Phấn đấu có ít nhất 9 sinh viên đạt danh hiêu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và 2 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

6. Giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu 07 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”

-  Tăng cường chuyển tải nội dung học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, lý luận chính trị bằng các hình thức qua mạng Internet.

- Tuyên truyền và phát động cho giảng viên, sinh viên, đăng ký các nội dung cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thường xuyên rèn luyện, thực hành các thói quen tốt.

-  Tuyên truyền các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hình thành thói quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng internet cho học sinh, sinh viên; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, giảng viên trẻ. Vận động thanh niên trường học sống đẹp, chia sẻ, học tập những câu chuyện đẹp về lối sống trong xã hội; hình thành thói quen thường xuyên đọc sách trong học sinh, sinh viên, nhằm chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, những hành động đẹp; tình bạn đẹp; kỹ năng xử lý tình huống để tránh bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, hạn chế hành vi bạo lực học đường.

- Tuyên truyền các ngày hội ngày lễ trong năm qua các nội dung truyên truyền cũng như các hoạt động tổ chức của đoàn  thể và các giờ sinh hoạt tại các chi đoàn

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung các nội dung tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường và nhà trường. Tổ chức các hoạt động giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự; tham gia hiến máu và đăng ký hiến máu tình nguyện; các hoạt động an sinh xã hội.

- Tham gia và Tổ chức các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” cấp tỉnh và cấp cơ sở, Chú trọng phát huy kiến thức chuyên môn của sinh viên, giảng viên trẻ trong hoạt động tình nguyện. Phát động và tổ chức các hoạt động thu nhận ý tưởng, sáng kiến về phương thức, nội dung hoạt động tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên.

- Khuyến khích tổ chức hoạt động tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến về nội dung, phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện phù hợp với khả năng của đoàn viên, thanh niên trường học và đáp ứng được yêu cầu đặt ra từ thực tiễn xã hội. Hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến vào thực tiễn hoạt động tình nguyện của đơn vị, địa phương.

2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

- Vận động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý tưởng, sáng tạo trong học tập, đời sống cũng như trong công tác đoàn thanh niên của trường.

- Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ. Tham gia các hội thi bình chọn và trao các giải thưởng học sinh, sinh viên tài năng trong học tập, nghiên cứu khoa học cấp trường cũng như cấp tỉnh tổ chức.

- Khuyến khích đoàn viên thanh niên đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về giải pháp có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu chuyên môn cũng như giải quyết các vấn đề trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội …

- Tổ chức bình chọn và trao các giải thưởng các chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trường học trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: tuyên truyền trên website, mạng xã hội, bản tin; đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn.

-  Cung cấp thông tin và phát huy vai trò thông tin của học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ trong phát hiện và ngăn chặncác hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet,tại các trường học, khu vực xung quanh trường học

DANH SÁCH DỰ KIẾN BCH, BTV ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ (2017 - 2019)

danh sach doan

Học tập và làm theo tấm gương bác
Tuyển sinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây