Kiến thức về 0xff là gì | Sen Tây Hồ

#2 Thuộc diễn đàn công nghệ với chủ đề về 0xFF là gì, câu hỏi được đặt là “Chào ad, mình cần giúp đỡ với một số thứ mà mình không hiểu. Vì là sinh viên nên mình mong muốn được giúp đỡ cụ thể với các dãy số bước chạy đèn và trạng thái 0000 0000 được thêm sau mỗi bước khi đèn tắt. Dưới đây là các giá trị tương ứng:

1000 0000 -> 0000 0001 => 0x01

0100 0000 -> 0000 0010 => 0x02

0010 0000 -> 0000 0100 => 0x04

0001 0000 -> 0000 1000 => 0x08

0000 1000 -> 0001 0000 => 0x10

0000 0100 -> 0010 0000 => 0x20

0000 0010 -> 0100 0000 => 0x40

Có Thể Bạn Quan Tâm :   "Cây Cau" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

0000 0001 -> 1000 0000 => 0x80

*/ unsigned int mang[8] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; signed int i,k,j,n; Vậy cho mình hỏi là ở đây nghĩa các dãy số 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80 gọi chung là 0xFF ý nghĩa là gì vậy ạ. Mình hơi dốt thông cảm viws ạ”

0xFF là gì ?

Ở đây bạn có thể hiểu rằng 0x hoặc 0xFF là kiểu ghi của giá trị số Hexa cho 8 bits. Tương tự như từ 0-255 trong hệ thập phân hoặc 00000000 – 11111111 trong hệ nhị phân. Cụ thể, 4 bits đầu là P0-P3 được coi là bít có trọng số thấp, và 4 bits tiếp theo là P4-P7 là bít có trọng số cao. Để chuyển từ mã nhị phân sang mã hex, ta dựa trên mã 8421, tức mức logic 1 sẽ được đại diện bằng 4 con số 8, 4, 2, 1. Ví dụ: 0xFF có nghĩa là cả 8 bit đều bằng 1 (khi đại diện lên mã 8421 thì tổng cộng = 15 và trong hệ hex, 15 = F). Tương tự cho các mức logic khác.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Biến đổi laplace là gì? xem xong 5 phút hiểu luôn

Ví dụ 1:

0b11110110 là số nhị phân (cơ số 2), 4 bits đầu 1111 là 4 bits cao: = 1×2^3 + 1×2^2 + 1×2^1 + 1×2^0 = 15 (tức là F); 4 bits sau 0110 là 4 bits thấp: giống như trên: 0x2^3 + 1×2^2 + 1×2^1 + 0x2^0 = 6. Vậy nếu viết theo cơ số 16 thì thành 0xF6 (cơ số 2 ghi là 0b, cơ số 16 ghi là 0x).

Ví dụ 2:

01010111 -> đây là số nhị phân, chuyển số này qua số hex như sau:

4 bits cuối là 0111 -> nó sẽ bằng 7

4 bits đầu 0101 sẽ bằng 5

Vậy số hex của 01010111 là 57H

Ví dụ 3:

00000001 -> đây là số nhị phân.

4 bits cuối 0001 = 1

Có Thể Bạn Quan Tâm :   BHA LÀ GÌ? CHI TIẾT CÔNG DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG BHA

4 bits đầu 0000 = 0

=> số hex = 01H

Bạn có thể thấy cách biểu hiện mức logic 00000001 được viết thành 0x01, trong đó 0x là ký hiệu số hex, còn 01 là giá trị số hex được chuyển đổi từ số nhị phân 00000001.

0xFF bằng bao nhiêu byte ?

Nhiều người hỏi về kích thước của 0xFF là bao nhiêu byte, mình sẽ cung cấp công thức tính cho những ai quan tâm:

0xFF = 15•161 + 15•160 = 255

Ngoài ra, nếu bạn gặp trường hợp tương tự thì có thể sử dụng máy tính của Windows để chuyển đổi nhanh chóng!

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về 0xFF là gì và các ví dụ liên quan đến chủ đề này mà mình đã tổng hợp để bạn tham khảo. Nó chỉ là một dạng biểu diễn hexa thôi nhé!

Back to top button