Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên kết

Văn phòng-Đồ họa

Lập trình-Ứng dụng

Liên hệ, Tìm kiếm

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Ba công khai Trường CĐSP Yên Bái

Nghiên cứu khoa học

Mẫu đề tài nghiên cứu khoa học và tiêu chí đánh giá

Mẫu đề tài nghiên cứu khoa học và tiêu chí đánh giá

Cập nhập ngày 6 tháng 4 năm 2010


      Để các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác NCKH, căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Khoa học ngành, Hội đồng Khoa học Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tiến hành họp và thống nhất bố cục của một đề tài, sáng kiến kinh nghiệm; tiêu chí đánh giá đề tài và SKKN. Đề nghị các đơn vị thực hiện theo bố cục của đề tài và SKKN sau đây:
Xem toàn màn hình


Số lần xem: 85970     Quay lại     Về đầu trang

Xem thêm:

Quyết định và Danh sách Hội đồng thẩm định đề tài NCKH đợt 2, năm học 2015-2016

Công văn về việc nộp hồ sơ và hướng dẫn chấm đề tài, sáng kiến năm 2016

Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Quy định về việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Công văn số 872/SGDĐT-HĐKH về việc hướng dẫn công tác NCKH, viết SK năm 2015

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

Báo cáo Tổng kết công tác NCKH năm học 2013-2014 và phương hướng NCKH năm học 2014-2015

Mẫu báo cáo yêu cầu sáng kiến cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Báo cáo Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm học 2012 - 2013 và phương hướng nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014

Kết quả đề tài thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm 2012-2013

Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2012- 2013

Kết quả xếp loại đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011-2012

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện số

Báo cáo Tổng kết công tác NCKH năm học 2011 - 2012 và phương hướng NCKH năm học 2012 - 2013

Dự thảo: Một số quy định về đề tài NCKH biên soạn bộ đề thi, tập bài giảng và tài liệu tham khảo

Kết quả xếp loại đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của Trường CĐSP Yên Bái

Kế hoạch Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2011 - 2012

Kết quả thẩm định Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2010 - 2011

Báo cáo Tổng kết công tác NCKH năm học 2010 - 2011 và phương hướng NCKH năm học 2011 - 2012

Thông báo: Kết quả duyệt đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học

Cấu trúc đề tài nghiên cứu khoa học

Kế hoạch: Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2010 - 2011

Kế hoạch: Triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2009 - 2010

Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học

Thông báo: kết quả duyệt đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học

Thông báo: Kết quả thẩm định đề cương đề tài nghiên cứu khoa học

Danh sách cá nhân đăng ký CSTĐ cấp cơ sở năm học 2009 - 2010

Tổng hợp đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2009 - 2010

Đề tài (đầy đủ): Nâng cao năng lực quản lí cho đội ngũ hiệu trưởng ...

Báo cáo tiến độ đề tài: Tình hình thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Báo cáo tóm tắt: Kết quả thực hiện đề tài Nâng cao năng lực quản lý ....

Đề cương đề tài: Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ hiệu trưởng ...

Mẫu báo cáo đề tài

Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2009 - 2010

......
Click vào đây để xem tất cả các nội dung của chuyên mục này.