Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên kết

Văn phòng-Đồ họa

Lập trình-Ứng dụng

Liên hệ, Tìm kiếm

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Ba công khai Trường CĐSP Yên Bái

Kết quả thi học phần

Kết quả thực tập sư phạm của lớp Sư phạm Mầm non 08. Năm học 2009 - 2010

Kết quả thực tập sư phạm của lớp Sư phạm Mầm non 08. Năm học 2009 - 2010

Cập nhập ngày 31 tháng 3 năm 2010


     Thực hiện quyết định số 04/QĐ-CDSP về việc thành lập các đoàn sư phạm tập trung và các ban chỉ đạo thực tập sư phạm tập trung trường cao đẳng sư phạm Yên bái và tại các trường THCS, Mầm non trong tỉnh Yên Bái năm học 2009 – 2010.Khoa mầm non đã tổ chức cho sinh lớp cao đẳng sư phạm MN 08, thực tập tại 2 trường mầm non: trường Mầm non Hoạ mi và trường Mầm non Yên Thịnh- thành phố Yên bái.

 

 

 

Thời gian:  4 tuần (từ ngày 1/3 đến ngày 27/3)

 

1.Mục đích thực tập:

Giúp sinh viên biết vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào việc thực tập sư phạm tập trung đối với sinh viên năm thứ 2

Sinh viên nắm được mục đích yêu cầu của giáo dục mầm non, nắm được phương pháp giảng dạy của một số môn học và công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường Mầm non

Qua thực tập giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành và tạo tiền đề cho quá trình thực tập sư phạm ở năm thứ 3

2. Nội dung đánh giá thực tập: gồm có 4 nội dung

-          Công tác giảng dạy

-   Công tác chủ nhiệm lớp

-   Ý thức tổ chưc kỷ luật

-   Báo cáo thu hoạch

Đánh giá chung: Hầu hết các em sinh viên cả 2 đoàn đều có ý thức kỷ luật tốt, thực hiện đúng nội quy quy định của các trường mầm non và nội quy của đoàn thực tập, tích cực soạn giáo án và chuẩn bị tốt bài giảng và đồ dùng cho  công tác thực tập của mình,  làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, đã hoàn thành tốt các bản báo cáo thu hoạch của cá nhân

Kết quả cụ thể:

Đoàn thực tập sư phạm trường mầm non Hoạ Mi: Tổng số có 23 sinh viên xếp loại : Xuất sắc: 1, Giỏi: 17, Khá: 5

Đoàn thực tập tại trường Mầm non yên Thịnh: Tổng số: 24 sinh viên

xếp loại: Xuât sắc 1, Giỏi: 19, Khá: 4

 

 

 

 

Trần Thanh Hải - Phó Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non


Số lần xem: 6773     Quay lại     Về đầu trang

Xem thêm:

Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2 (lần 2). Năm học 2015-2016

Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2. Khối 15, hệ vừa làm vừa học

Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2. Năm học 2015-2016 (Đã Update tất cả các khối)

Bảng tổng hợp điểm học phần lần 2 học kỳ 1. Năm học 2015-2016 (Khối 15)

Bảng tổng hợp điểm học phần lần 2 học kỳ 1. Năm học 2015-2016 (Khối 13, 14)

Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 1. Năm học 2015-2016 (Khối 13, 14, 15)

Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 1. Năm học 2015-2016 (Khối 13, 14)

Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 1 Khóa 2015-2016 vừa làm vừa học

Bảng điểm xét lên lớp Khối 13, 14. Năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Bảng tổng hợp điểm học phần hệ VLVH khóa 2014-2015 (học kỳ 1, 2)

Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2. Năm học 2014-2015

Bảng tổng hợp điểm học phần lần 2. Học kỳ 1. Năm học 2014-2015

Bảng tổng hợp điểm học phần lớp Trung cấp Giáo dục Mầm non 14

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015 khối 14 (lần 1)

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015 các khối 12, 13 (lần 1)

Bảng điểm bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục 2014

Bảng điểm học phần học kỳ các lớp VLVH: Cao đẳng GDMN 13, TCGDMN Văn Yên và TCGDMN Mù Căng Chải

Bảng điểm tổng hợp Học phần Học kỳ 1, lớp CĐ GDMN 13 hệ VHVL, khóa học 2013-2015

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014 lớp TCGDMN Văn Yên và Mù Căng Chải

Bảng điểm tổng hợp toàn khóa khối 11 và Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 2. Năm học 2013-2014

Bảng điểm tổng hợp học phần thi lần 2. Học kỳ 1, năm học 2013-2014

Bảng điểm tổng hợp học phần thi lần 1, học kỳ 1. Năm học 2013-2014

Bảng điểm học phần lớp QLGD tại huyện Mù Căng Chải

Bảng điểm học phần học kỳ 1 (khóa 2011-2013) lớp TC GDMN Văn Yên và TC GDMN Mù Căng Chải

Bảng điểm học phần lớp Bồi dưỡng NVMN 13 (lần 1) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Bảng điểm tổng hợp học phần. Học kỳ 2 năm học 2012-2013 (Khối 2 và khối 3)

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1-thi lần 2. Năm học 2012-2013 (Khối 12)

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1-thi lần 2. Năm học 2012-2013 (Khối 10 và Khối 11)

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1. Năm học 2012-2013 (Khối 12)

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1. Năm học 2012-2013 (Khối 10 và Khối 11)

Bảng điểm tổng hợp học phần khối 10, 11 (Đã có điểm tích lũy và thi lại)

Bảng điểm tổng hợp học phần Khối 11 hệ VLVH và bảng điểm xét tốt nghiệp năm 2012 hệ VLVH

Bảng điểm học phần (từ học kỳ 1 đến học kỳ 6) của toàn khối 09 - Khóa học 2009 - 2012

Kết quả thi học phần của khối 10, khối 11 (học kỳ 4 và học kỳ 6, năm học 2011 - 2012)

Kết quả thi học phần học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 của Khóa 2011 - 2014

Quyết định Số: 110/CĐSP-KT&ĐBCL về việc tổ chức thi học phần các lớp vừa làm vừa học

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1. Lần 2. Năm học 2011 - 2012

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1-Lần 2-Khóa 2011 - 2014. Năm học 2011-2012

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1-Lần 1-Khóa 2011 - 2014. Năm học 2011-2012

Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1-Lần 1. Năm học 2011-2012

Bảng điểm tổng hợp - có điểm thi lần 2 và thi tích luỹ của khối 09, 10

Bảng tổng hợp điểm nghiệp vụ quản lý trường học lớp ĐH Mầm non K2 và ĐH Tiểu học K4

Bảng điểm tổng hợp học phần các lớp VLVH khóa 10

Bảng tổng hợp điểm nghiệp vụ quản lý trường học Lớp ĐH Tiểu học K5

Bảng tổng hợp điểm NVSP của lớp Nghiệp vụ Sư phạm. Năm học 2010 - 2011

Bảng điểm tổng hợp lớp Đại học Tiểu học K3 - Năm học 2010 - 2011

Bảng tổng hợp điểm - có điểm thi lần 2 và thi tích luỹ của khối 08

Bảng điểm tổng hợp học kỳ II. Năm học 2010 - 2111

Bảng điểm tổng hợp học phần. Học kỳ I . Năm học 2010 - 2011

Bảng điểm tổng hợp học phần của các lớp vừa làm vừa học.

......
Click vào đây để xem tất cả các nội dung của chuyên mục này.