Trường CĐSP Yên Bái tiếp nhận sinh viên Lào sang học tập tại trường

Triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào) năm 2018.

Theo quyết định Số: 657/SNgV-HTQT về việc tiếp nhận học sinh Lào sang nhập học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái năm học 2018 – 2019

Trường CĐSP Yên Bái tiếp nhận, bố trí chỗ ở cho 15 học sinh tỉnh Viêng Chăn, 25 học sinh tỉnh Xay Nha Bu Ly, hướng dẫn chỗ ăn, đặt ăn cho học sinh từ ngày 10/9/2018.

Tiếp nhận hồ sơ học sinh từ Đoàn cán bộ tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly vào 8h00 ngày 11/9/2018, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.


Xem thêm: