LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN – TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI NĂM HỌC 2018

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN – TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI NĂM HỌC 2018 (Từ ngày 27/02/2018 đến 02/03/2018) (Do Hội sinh viên trường CĐSP Yên Bái tổ chức)

Click vào đây để xem hoặc Download về máy tính


Xem thêm: