Lập trình JavaScript: Hướng dẫn thiết lập và xây dựng một số ứng dụng cơ bản

Biên tập, thiết kế một website không thể thiếu ngôn ngữ lập trình JavaScirpt. Với những ưu điểm vượt trội giúp cho website của bạn nổi bật với những slideshow, tabs, menu, hay những quảng cáo xuất hiện trong website,...

Dưới đây là một số bài hướng dẫn thực hành cơ bản để bạn bắt đầu với JavaScript:

1. Cách nhúng vào website và hiển thị kết quả lên trình duyệt

2. Xây dựng hai nút ẩn hiện DIV trên HTML

3. Xây dựng các hàm tính tổng, hiệu, tích của hai số

4. Xây dựng đồng hồ đếm ngược

5. Xây dựng DIV quảng cáo ở cuối trang

6. Hiển thị ngày, tháng, năm lên trình duyệt

7. Xây dựng đồng hồ chạy theo thời gian thực

Phần Demo và Download mã nguồn ở dưới Video.


Xem thêm: