Quản trị Website, đăng tải bài viết lên Website như thế nào?

Việc quản trị một Website khá nhiều công việc khác nhau, trong Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản để có thể đăng tải các bài viết, chỉnh sửa hay xóa một bài viết,... ngoài ra hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Photoshop để cắt chỉnh ảnh; Upload ảnh lên mạng Internet và đặc biệt là cách đăng tải một văn bản lên Website từ Cơ sở dữ liệu điện toán đám mây app.box.com.


Xem thêm: