Cắt, chỉnh sửa, định dạng ảnh đăng tải lên Website bằng Adobe PhotoShop

Đây là công việc dành quan trọng dành cho các bạn đang trong quá trình học thiết kế Web; các bạn đang thực hiện công việc quản trị Website hay các bạn làm công việc biên tập bài viết (có các hình ảnh đính kèm) để đăng tải lên Website. Bài hướng dẫn sau đây sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa các bức ảnh chuẩn đúng kích thước với chất lượng tốt nhất và dung lượng nhỏ nhất cũng như tốc độ load ảnh trên Website sẽ cực nhanh.

Kết quả sau khi cắt, chỉnh sửa và định dạng ảnh

Ảnh gốc trước khi thực hiện cắt, chỉnh sửa và định dạng

Xem Video hướng dẫn chi tiết:


Xem thêm: