Thực hành sử dụng các hiệu ứng bóp méo đối tượng (Warp) trong Adobe Illustrator

Có những đối tượng (hình ảnh, Text, các hình vẽ,...) khi được bóp méo sẽ trở thành một hình ảnh làm bạn rất ngạc nhiên. Và khi nhìn vào đó, liệu bạn có thể có ý tưởng để phát triển nó thành các hình ... mà khi cố tưởng tượng, bạn cũng không thể. Hay trong một ý tưởng nào đó, bạn lại không biết nên vẽ nó ra như thế nào? Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó...


Xem thêm: