Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên kết

Văn phòng-Đồ họa

Lập trình-Ứng dụng

Liên hệ, Tìm kiếm

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Ba công khai Trường CĐSP Yên Bái

Lịch lãnh đạo

Không tìm thấy bản tin yêu cầu

Xem thêm:

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 08 năm 2016

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 07 năm 2016

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 06 năm 2016

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 05 năm 2016

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 04 năm 2016

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 03 năm 2016

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 02 năm 2016

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 01 năm 2016

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 12 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 11 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 10 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 09 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 08 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 07 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 06 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 05 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 04 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 03 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường 02 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 01 năm 2015

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 12 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 11 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 10 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 09 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 08 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 07 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 06 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 05 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 04 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 03 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 02 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 01 năm 2014

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 12 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 11 năm 2013

Phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 10 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 9 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 8 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 7 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 6 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 5 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 4 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 03 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 02 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 01 năm 2013

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 12 năm 2012

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 11 năm 2012

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 10 năm 2012

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 9 năm 2012

Lịch công tác của lãnh đạo Trường tháng 8 năm 2012

......
Click vào đây để xem tất cả các nội dung của chuyên mục này.