Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên kết

Văn phòng-Đồ họa

Lập trình-Ứng dụng

Liên hệ, Tìm kiếm

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Ba công khai Trường CĐSP Yên Bái

Thi tốt nghiệp

Danh sách sinh viên được công nhận và chưa được công nhận tốt nghiệp 2011

Danh sách sinh viên được công nhận và chưa được công nhận tốt nghiệp 2011

Cập nhập ngày 9 tháng 7 năm 2011


     Danh sách sinh viên được công nhận và chưa được công nhận tốt nghiệp 2011. Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán Lý, Sư phạm Sinh Hóa, Giáo dục Mầm non, Tin học ứng dụng. Khóa đào tạo: 2007 - 20110 và 2008 - 2011 (Đính kèm Quyết định số 76/QĐTN-CĐSP ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái). Click vào các đường link dưới đây để xem chi tiết:


                    
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp

Danh sách sinh viên chưa được công nhận tốt nghiệp


Số lần xem: 2757     Quay lại     Về đầu trang

Xem thêm:

Bảng điểm xét tốt nghiệp năm 2016 hệ VLVH của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Lịch thi tốt nghiệp hệ Vừa học vừa làm năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Bảng điểm xét tốt nghiệp năm 2016 hệ chính quy Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Bảng điểm thi tốt nghiệp năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Danh sách phòng thi tốt nghiệp hệ chính quy năm 2016

Lịch thi tốt nghiệp năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Sổ cấp bằng, chứng chỉ năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Các Quyết định và Danh sách tốt nghiệp Cao đẳng, Trung Cấp của Trường CĐSP Yên Bái năm 2015

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Bảng điểm thi Tốt nghiệp khóa 2014-2015, hệ Vừa làm Vừa học

Bảng điểm thi tốt nghiệp lần 2, khóa học 2012-2015 hệ Chính quy

Lịch thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng VLVH khóa 2014-2015 và Cao đẳng Chính quy 2012-2015 (lần 2)

Bảng điểm các môn thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Chính quy khóa 12 và hệ Trung cấp GDMN hệ Chính quy khóa 13

Quyết định, danh sách Hội đồng coi thi và Danh sách phòng thi tốt nghiệp 2015

Lịch thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính qui khoá 2012 - 2015 và trung cấp Mầm non khoá 2013-2015

Sổ cấp phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Bảng điểm xét tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa lớp CĐGDMN13, TCGDMN12 Văn Yên, MCC hệ VLVH

Quyết định thi tốt nghiệp, danh sách phòng thi, hiệu lệnh trống và quy chế thi tốt nghiệp năm 2014

Lịch thi tốt nghiệp năm 2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 khối 10 và TC GDMN 11 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp lần 1 năm 2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Kết quả xét tốt nghiệp khóa 2010-2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Thống kê học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy năm học 2012-2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Kết quả thi tốt nghiệp năm 2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Lịch thi tốt nghiệp năm 2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp năm học 2012 - 2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Quyết định Môn thi tốt nghiệp cho các lớp hệ Cao đẳng và Trung cấp chính quy Năm học 2012 - 2013

Thống kê sinh viên tốt nghiệp khóa 2009 - 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Các Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ VLVL và hệ Chính quy lần 2 của Trường

Lịch thi tốt nghiệp lần 2. Khối 09. Khóa học 2009 - 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Quyết định và lịch thi tốt nghiệp - Hệ vừa học vừa làm - Năm 2012

Danh sách sinh viên tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp năm 2012. Khóa 2009 - 2012

Lịch làm việc và Lịch thi tốt nghiệp của Hệ cao đẳng chính qui, khoá 2009 – 2012

Lịch làm việc và Lịch thi tốt nghiệp năm 2012. LỚP LƯU HỌC SINH LÀO - K4

Quyết định và danh sách môn thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy khóa 2009 - 2012

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 - Năm 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Danh sách HĐ thi TN; HĐ xét công nhận TN năm 2011

Lịch làm việc, lịch thi tốt nghiệp, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp hệ CĐ chính quy khóa 2008 - 2011

QĐ:62/QĐ-CĐSP về môn thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy (khóa 2008 - 2011)

QĐ:63/QĐ-CĐSP về việc thành lập Hội đồng thi và Hội đồng xét tốt nghiệp hệ chính quy năm 2011

Chương trình ôn thi tốt nghiệp của các lớp khóa 2008 - 2011 của Trường CĐSP Yên Bái

......
Click vào đây để xem tất cả các nội dung của chuyên mục này.