Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên kết

Văn phòng-Đồ họa

Lập trình-Ứng dụng

Liên hệ, Tìm kiếm

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Ba công khai Trường CĐSP Yên Bái

Biên chế, tuyển dụng

Quyết định tuyển dụng nhân viên

Quyết định tuyển dụng nhân viên

Cập nhập ngày 9 tháng 12 năm 2010


     Quyết định tuyển dụng nhân viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:
Xem toàn màn hình


Số lần xem: 28464     Quay lại     Về đầu trang

Xem thêm:

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/01/2016

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/12/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/10/2015

Thông báo về việc làm bổ sung thẻ công chức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường CĐSP Yên Bái

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/08/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/07/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/06/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/05/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/04/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 28/02/2015

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/12/2014

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/11/2014

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/09/2014

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/05/2014

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 30/4/2014

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/3/2014

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/12/2013

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 01/10/2013

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến ngày 31/09/2013

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (tính đến 31/6/2013)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (tính đến 31/4/2013)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (tính đến 31/3/2013)

Thông báo tuyển dụng nhân viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường CĐSP Yên Bái (tính đến ngày 1/9/2012)

Các Quyết định điều động nội bộ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Các Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Quyền Trưởng Khoa, Phó Khoa

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường CĐSP Yên Bái (tính đến ngày 1/6/2012)

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường CĐSP Yên Bái (tính đến ngày 1/3/2012)

Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Khoa Giáo dục Mầm non của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Khoa Xã hội của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Quyết định bổ nhiệm quyền Trưởng Khoa Ngoại ngữ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Quyết định điều động điều động cán bộ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Quyết định số 12, 13/QĐ-CĐSP về việc tiếp nhận viên chức của Hiệu trưởng Trường CĐSP Yên Bái

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà Khuất Thị Thanh Thảo

Hợp đồng lao động Số: 61 /CĐSP -TCHC của Hiệu trường Trường CĐSP Yên Bái với Trần Ngọc Hiếu

Danh sách hồ sơ đăng ký dự tuyển nhân viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Thông tin về hồ sơ đăng ký dự tuyển nhân viên 2011

Thông báo tuyển dụng nhân viên của Trường CĐSP Yên Bái

Quyết định 106, 107 về việc tiếp nhận bà Dương Thị Hoa và bà Lương Thị Thanh Huyền

Quyết định điều động nội bộ của Hiệu trưởng Trường CĐSP Yên Bái

Quyết định 74. 75 về việc điều động cán bộ của Hiệu trưởng Trường CĐSP Yên Bái

Quyết định tiếp nhận nhân viên, hết tập sự, bổ nhiệm năm 2011

Quyết định 26,27,28,29,30/QĐ-CĐSP Về việc bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức

Quy trình và Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2011 của Trường CĐSP Yên Bái

Danh sách hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm học 2010 - 2011

Quyết định số: 09/QĐ-CĐSP chấm dứt hợp đồng lao động với bà Bùi Thị Ánh Tuyết

Quyết định hợp đồng nhân viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Thông báo tuyển dụng giảng viên của Trường CĐSP Yên Bái

Quyết định về việc điều động Cán bộ của Trường CĐSP Yên Bái

Hợp đồng thử việc lần đầu

......
Click vào đây để xem tất cả các nội dung của chuyên mục này.