Giới thiệu chung

Các đơn vị trực thuộc

Tư liệu Trường

Lưu trữ

Lịch, Tin hoạt động

Tổ chức

Ba công khai


Đào tạo, Tuyển sinh

Khảo thí & ĐBCL

Thông báo, Văn bản


Học sinh sinh viên

Liên kết

Văn phòng-Đồ họa

Lập trình-Ứng dụng

Liên hệ, Tìm kiếm

Giải trí, tiện ích

Công nghệ thông tin

Ba công khai Trường CĐSP Yên Bái

Nghiên cứu khoa học

Cấu trúc đề tài nghiên cứu khoa học

Cấu trúc đề tài nghiên cứu khoa học

Cập nhập ngày 5 tháng 9 năm 2010


     Cấu trúc đề tài nghiên cứu khoa học của Hội đồng khoa học Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, năm học 2010 - 2011. Xem chi tiết tại đây:
Xem toàn màn hình


Số lần xem: 36648     In bản tin này     Quay lại     Về đầu trang

Xem thêm một số nội dung khác của chuyên mục này:


Quyết định và Danh sách Hội đồng thẩm định đề tài NCKH đợt 2, năm học 2015-2016

Công văn về việc nộp hồ sơ và hướng dẫn chấm đề tài, sáng kiến năm 2016

Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Quy định về việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Công văn số 872/SGDĐT-HĐKH về việc hướng dẫn công tác NCKH, viết SK năm 2015

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND về việc Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

Báo cáo Tổng kết công tác NCKH năm học 2013-2014 và phương hướng NCKH năm học 2014-2015

Mẫu báo cáo yêu cầu sáng kiến cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở hoặc cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Báo cáo Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm học 2012 - 2013 và phương hướng nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014

Kết quả đề tài thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm 2012-2013

Click vào đây để xem tất cả các nội dung của chuyên mục này.