Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Đào tạo, Khảo thí, Nghiên cứu Khoa học


Cập nhật: 4/4/2013 Lượt xem: 1922
Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013 của Trường CĐSP Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính: ...

Cập nhật: 29/3/2013 Lượt xem: 1884
Thời khóa biểu học kỳ 2 (mới cập nhật từ tuần học thứ 34) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 27/3/2013 Lượt xem: 2179
Dự thảo: kế hoạch đào tạo giáo viên Mầm non trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2013. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 26/3/2013 Lượt xem: 2275
Dưới đây là Hướng dẫn xây dựng đề cương môn học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về má...

Cập nhật: 13/3/2013 Lượt xem: 2033
Dưới đây là toàn bộ kế hoạch, Ban chỉ đạo, danh sách sinh viên thực tập sư phạm năm học 2012-2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới...

Cập nhật: 13/3/2013 Lượt xem: 2126
Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông...

Cập nhật: 21/12/2012 Lượt xem: 1822
Thời khóa biểu học kỳ 2. Năm học 2012-2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (thực hiện từ tuần học thứ 20). Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 20/11/2012 Lượt xem: 1576
Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2012-2013. Thực hiện từ tuần học thứ 15 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về tại đây:...

Cập nhật: 8/11/2012 Lượt xem: 1614
Dưới đây là Kế hoạch và Lịch Hội giảng của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết:...

Cập nhật: 8/11/2012 Lượt xem: 2037
Dưới đây là Dự thảo về công tác quản lý, tổ chức thi và đánh giá điểm học phần của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết:...

Cập nhật: 26/10/2012 Lượt xem: 1606
Thời khóa biểu và sơ đồ phòng học. Học kỳ 1, năm học 2012-2013 (thực hiện từ tuần 12) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/10/2012 Lượt xem: 1932
Dưới đây là Dự thảo về Quy chế tổ chức thi và đánh giá học phần của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/10/2012 Lượt xem: 1862
Dưới đây là Dự thảo Quy định về tổ chức và Quản lý thi, kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Downl...

Cập nhật: 19/10/2012 Lượt xem: 1602
Lịch thực hành tuần 4 khối THCS và Tiểu học của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem và Download về máy tính:...

Cập nhật: 15/10/2012 Lượt xem: 1552
Lịch thực hành tuần 3 khối THCS và Tiểu học của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem và Download về máy tính:...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 180

Số lượt truy cập: 19157579

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.80.228.137