Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 14/3/2013 Lượt xem: 2979
Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1-thi lần 2. Năm học 2012-2013 (Khối 10 và Khối 11) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem...

Cập nhật: 13/3/2013 Lượt xem: 1611
Lịch thi lần 1, học kỷ 1, năm học 2012-2013 (dành cho khối Trung cấp Mầm non 12) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 18/2/2013 Lượt xem: 1766
Lịch thi lại lần 1, học kỳ 1, năm học 2012-2013 (khối 12) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 22/1/2013 Lượt xem: 2503
Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1. Năm học 2012-2013 (Khối 12) Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để Download về máy tính hoặc xe...

Cập nhật: 5/1/2013 Lượt xem: 2856
Bảng điểm tổng hợp học phần học kỳ 1. Năm học 2012-2013 (Khối 10 và Khối 11) Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để Download về máy t...

Cập nhật: 7/12/2012 Lượt xem: 1904
Lịch thi học phần lần 1 học kỳ 1 năm học 2012-2013 (dành cho khối 12) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết:...

Cập nhật: 12/11/2012 Lượt xem: 2187
Dưới đây là lịch thi học phần lần 1, học kỳ 1, năm học 2012-2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết và Download về máy tính:...

Cập nhật: 1/10/2012 Lượt xem: 2167
Dưới đây là Thống kê sinh viên tốt nghiệp khóa 2009 - 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết:...

Cập nhật: 21/9/2012 Lượt xem: 2186
Các Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ VLVL và hệ Chính quy lần 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Cụ thể:...

Cập nhật: 7/9/2012 Lượt xem: 4623
Bảng điểm tổng hợp học phần khối 10, 11 (Đã có điểm tích lũy và điểm thi lại) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái....

Cập nhật: 31/8/2012 Lượt xem: 1910
Lịch thi tốt nghiệp lần 2 - Khối 09 - Khóa học 2009 - 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết:...

Cập nhật: 22/8/2012 Lượt xem: 3230
Bảng điểm tổng hợp học phần Khối 11 hệ VLVH và bảng điểm xét tốt nghiệp năm 2012 hệ VLVH của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái....

Cập nhật: 1/8/2012 Lượt xem: 2326
Lịch thi học phần lần 2 và thi tích lũy khối 10, 11. Học kỳ 2. Năm học 2011 - 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Download về máy tính để xem chi tiết:...

Cập nhật: 31/7/2012 Lượt xem: 2105
Quyết định và lịch thi tốt nghiệp - Hệ vừa học vừa làm - Năm 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết:...

Cập nhật: 9/7/2012 Lượt xem: 3394
Bảng điểm học phần (từ học kỳ 1 đến học kỳ 6 - đã có điểm tích lũy) của toàn khối 09. Khóa học 2009 - 2012 Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái....

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 143

Số lượt truy cập: 19163002

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4