Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 15/8/2015 Lượt xem: 1434
Bảng điểm thi Tốt nghiệp, hệ VLVH khóa 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 14/8/2015 Lượt xem: 1227
Bảng điểm thi tốt nghiệp lần 2, khóa học 2012-2015 hệ Chính quy của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download...

Cập nhật: 6/8/2015 Lượt xem: 1284
Bảng tổng hợp điểm học phần hệ VLVH khóa 2014-2015 (học kỳ 1, 2). Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết:...

Cập nhật: 23/7/2015 Lượt xem: 2126
Lịch thi học phần lần 2, thi tích lũy học kỳ 2, khối 12, 13 năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/7/2015 Lượt xem: 1288
Lịch thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng VLVH khóa 2014-2015 và Cao đẳng Chính quy 2012-2015 (lần 2). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 12/6/2015 Lượt xem: 1776
Bảng điểm các môn thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng Chính quy khóa 2012-2015 và hệ Trung cấp GDMN hệ Chính quy khóa 2013-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem ...

Cập nhật: 5/6/2015 Lượt xem: 1620
Lịch thi lần 2 và thi tích lũy của khóa 2012-2015, học kỳ 2-Năm học 2014-2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 2/6/2015 Lượt xem: 3026
Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 26/5/2015 Lượt xem: 1532
Quyết định, danh sách Hội đồng coi thi và Danh sách phòng thi tốt nghiệp 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 25/5/2015 Lượt xem: 1557
Lịch thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính qui khoá 2012 - 2015 và trung cấp Mầm non khoá 2013-2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 12/5/2015 Lượt xem: 1641
Lịch thi học phần học kỳ II, các lớp khối 14. Năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 21/4/2015 Lượt xem: 1728
Lịch thi học phần học kỳ II, các lớp khối 12,13. Năm học 2014 - 2015. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 25/3/2015 Lượt xem: 2202
Bảng tổng hợp điểm học phần lần 2. Học kỳ 1. Năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính (Đã cập nhật thêm cả ...

Cập nhật: 6/3/2015 Lượt xem: 1681
Bảng tổng hợp điểm học phần lớp Trung cấp Giáo dục Mầm non 14. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 11/2/2015 Lượt xem: 1618
Lịch thi học phần Lần 2 học kỳ 1, khối 14, năm học 2014-2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 150

Số lượt truy cập: 19163009

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4