Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Đào tạo, Khảo thí, Nghiên cứu Khoa học


Cập nhật: 4/8/2016 Lượt xem: 2473
Thời khóa biểu học kỳ 1. Năm học 2016-2017 (Bắt đầu thực hiện từ tuần 1) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 31/7/2016 Lượt xem: 2244
Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 1/6/2016 Lượt xem: 4164
Thời khóa biểu hè 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 18/4/2016 Lượt xem: 6519
Quyết định và Danh sách Hội đồng thẩm định đề tài NCKH đợt 2, năm học 2015-2016. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 6/4/2016 Lượt xem: 6675
Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá và Quyết định phân công tự đánh giá của Trường CĐSP Yên Bái. Click vào link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy...

Cập nhật: 22/1/2016 Lượt xem: 8570
Công văn về việc nộp hồ sơ và hướng dẫn chấm đề tài, sáng kiến năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Toàn bộ các các hồ sơ, hướng dẫn chúng tôi xin đăng...

Cập nhật: 12/11/2015 Lượt xem: 9968
Mẫu ra đề thi kết thúc học phần của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 2/11/2015 Lượt xem: 9909
Lịch thi giảng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường, tuần 13-năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 26/10/2015 Lượt xem: 4501
Kế hoạch hoạt động chi tiết theo từng tháng của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/10/2015 Lượt xem: 10676
Lịch thi giảng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường, tuần 12-năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 9/10/2015 Lượt xem: 1160
Điều lệ và Kế hoạch Hội giảng Giảng viên năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 11/9/2015 Lượt xem: 6095
Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 11/9/2015 Lượt xem: 2467
Quy định về việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 20/8/2015 Lượt xem: 1361
Kế hoạch kiểm tra chuyên môn năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 4/8/2015 Lượt xem: 7892
Thời khóa biểu + Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tí...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 182

Số lượt truy cập: 19157582

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.80.228.137