Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 9/5/2016 Lượt xem: 3798
Lịch thi học phần khối 15. Học kỳ 2, năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 19/4/2016 Lượt xem: 2673
Lịch thi học phần khối 13, 14. Học kỳ 2, năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 9/3/2016 Lượt xem: 4083
Bảng tổng hợp điểm học phần lần 2 học kỳ 1. Năm học 2015-2016 (Khối 15) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc ...

Cập nhật: 24/2/2016 Lượt xem: 4688
Bảng tổng hợp điểm học phần lần 2 học kỳ 1. Năm học 2015-2016 (Khối 13, 14). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 17/2/2016 Lượt xem: 4486
Lịch thi học phần lần 2, khối 15, học kỳ 1. Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 20/1/2016 Lượt xem: 4427
Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 1. Năm học 2015-2016 (Khối 13, 14, 15). Chúng tôi đăng tải trong cùng một thư mục của tất cả các khối học trong học kỳ 1. Xem...

Cập nhật: 12/1/2016 Lượt xem: 5059
Lịch thi học phần lần 2, khối 13, 14, học kỳ 1, năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 30/12/2015 Lượt xem: 4217
Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 1. Năm học 2015-2016 (Khối 13, 14). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 22/12/2015 Lượt xem: 5488
Lịch thi học phần khối 15, học kỳ I. Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết về máy tính:...

Cập nhật: 13/12/2015 Lượt xem: 2894
Sổ cấp bằng, chứng chỉ năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 10/12/2015 Lượt xem: 2762
Các Quyết định và Danh sách tốt nghiệp Cao đẳng, Trung Cấp của Trường CĐSP Yên Bái năm 2015. Click vào link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/11/2015 Lượt xem: 3136
Lịch thi học phần khối 13, 14. Học kỳ 1-Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 5/10/2015 Lượt xem: 1941
Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp năm 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 16/9/2015 Lượt xem: 1753
Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 1 Khóa 2015-2016 vừa làm vừa học. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 20/8/2015 Lượt xem: 1728
Bảng điểm xét lên lớp Khối 13, 14. Năm học 2014 - 2015 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download về máy t...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 152

Số lượt truy cập: 19163011

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4