Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Đào tạo, Khảo thí, Nghiên cứu Khoa học


Cập nhật: 6/1/2017 Lượt xem: 681
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 dành cho khối 2, 3 (thực hiện từ tuần 23). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 23/12/2016 Lượt xem: 670
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 dành cho khối 2, 3 (thực hiện từ tuần 21). Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính: ...

Cập nhật: 5/12/2016 Lượt xem: 774
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 dành cho khối 2, 3 (Bắt đầu thực hiện từ tuần 20). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 4/11/2016 Lượt xem: 726
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 11/10/2016 Lượt xem: 1086
Quyết định, danh sách, văn bản hướng dẫn giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên ngành GDMN khóa học 2014-2017 của Trường Cao đẳng Sư ...

Cập nhật: 30/9/2016 Lượt xem: 1428
Kế hoạch dự giờ tuần 9 (Hội giảng giảng viên năm học 2016-2017) tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/9/2016 Lượt xem: 1758
Quyết định thành lập BCĐ, BGK Hội giảng giảng viên 2016. Kế hoạch dự giờ tuần 8 (hội giảng giảng viên) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Do...

Cập nhật: 23/9/2016 Lượt xem: 1354
Thời khóa biểu học kỳ 1. Năm học 2016-2017 (Có sự điều chỉnh, thực hiện từ tuần 8) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem chi...

Cập nhật: 21/9/2016 Lượt xem: 701
Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chính quy và vừa làm vừa học năm 2016. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 19/9/2016 Lượt xem: 780
Kế hoạch Hội giảng giảng viên năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 16/9/2016 Lượt xem: 848
Thời khóa biểu học kỳ 1. Năm học 2016-2017 (Có sự điều chỉnh, thực hiện từ tuần 7) của Trường cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 14/9/2016 Lượt xem: 791
Thống kê các bài báo khoa học đã được đăng tải của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến tháng 9 năm 2016. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 1/9/2016 Lượt xem: 1640
Thời khóa biểu học kỳ 1. Năm học 2016-2017 (Có sự điều chỉnh, thực hiện từ tuần 5). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 30/8/2016 Lượt xem: 1547
Kế hoạch triển khai công tác Nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 12/8/2016 Lượt xem: 2179
Thời khóa biểu học kỳ 1. Năm học 2016-2017 (Có sự điều chỉnh, thực hiện từ tuần 2). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 129

Số lượt truy cập: 19162987

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4