Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 5/1/2017 Lượt xem: 1110
Lịch thi học phần khối 14, 15 (lần 2). Học kỳ 1, năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 3/1/2017 Lượt xem: 853
Lịch thi học phần khối 16. Học kỳ 1, năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính: ...

Cập nhật: 26/12/2016 Lượt xem: 1428
Bảng Tổng hợp điểm học phần kỳ 1, năm học 2016-2017 (lần 1) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:...

Cập nhật: 21/11/2016 Lượt xem: 1054
Lịch thi học phần khối 14, 15. Học kỳ 1, năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/8/2016 Lượt xem: 4035
Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2 (lần 2). Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:...

Cập nhật: 12/8/2016 Lượt xem: 4005
Bảng điểm xét tốt nghiệp năm 2016 hệ VLVH của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 2/8/2016 Lượt xem: 4375
Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2. Khối 15, hệ vừa làm vừa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 26/7/2016 Lượt xem: 2538
Lịch thi học phần lần 2 và thi tích lũy khối 14, 15 năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 26/7/2016 Lượt xem: 2244
Lịch thi tốt nghiệp hệ Vừa học vừa làm năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 16/6/2016 Lượt xem: 4887
Bảng điểm xét tốt nghiệp năm 2016 hệ chính quy Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:...

Cập nhật: 8/6/2016 Lượt xem: 4438
Bảng điểm thi tốt nghiệp năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 6/6/2016 Lượt xem: 3956
Lịch thi học phần lần 2 và thi tích lũy khối 13, năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 27/5/2016 Lượt xem: 4192
Danh sách phòng thi tốt nghiệp hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 24/5/2016 Lượt xem: 5746
Bảng tổng hợp điểm học phần học kỳ 2. Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 17/5/2016 Lượt xem: 4131
Lịch thi tốt nghiệp năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 102

Số lượt truy cập: 19162959

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4