Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2069
Kết quả Học kỳ 3 - Lần 2 - Lớp Sư phạm Toán Lý 08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 31/3/2010 Lượt xem: 7085
Thực hiện quyết định số 04/QĐ-CDSP về việc thành lập các đoàn sư phạm tập trung và các ban chỉ đạo thực tập sư phạm tập trung trường cao đẳng sư phạm Yên bái và...

Cập nhật: 26/2/2010 Lượt xem: 2044
Bảng điểm học kỳ 1 - Lớp Giáo dục Tiểu học 09A - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 26/2/2010 Lượt xem: 2177
Bảng điểm học kỳ 1 - Lớp Giáo dục Mầm non 09B - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 26/2/2010 Lượt xem: 2041
Bảng điểm học kỳ 1 - Lớp Giáo dục Mầm non 09A - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 23/2/2010 Lượt xem: 2010
Bảng điểm học kỳ 1 - Lớp Tiếng Anh 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 23/2/2010 Lượt xem: 1974
Bảng điểm học kỳ 1 - Lớp Công nghệ Thiết bị 09A - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 23/2/2010 Lượt xem: 2050
Bảng điểm học kỳ 1 - Lớp Công nghệ Thiết bị 09B - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 23/2/2010 Lượt xem: 2141
Kết quả Học kỳ 1 - Lớp Sư phạm Địa lý 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 23/2/2010 Lượt xem: 2127
Kết quả Học kỳ 1 - Lớp Tin học 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 23/2/2010 Lượt xem: 2144
Kết quả Học kỳ 1 - Lớp Sư phạm Toán - Tin 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 23/2/2010 Lượt xem: 2083
Kết quả Học kỳ 1 - Lớp Sư phạm Vật lý 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 22/2/2010 Lượt xem: 2108
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã quyết định khen thưởng cho những sinh viên khá trong học kỳ I - năm học 2009 - 2010. Chi tiết xem tại đây: ...

Cập nhật: 22/1/2010 Lượt xem: 2253
Kết quả Học kỳ 3 - Lớp Sư phạm Sinh Hóa 08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 21/1/2010 Lượt xem: 2263
Kết quả Học kỳ 3 - Lớp Sư phạm Toán Lý 08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 151

Số lượt truy cập: 19163010

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4