Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Đào tạo, Khảo thí, Nghiên cứu Khoa học


Cập nhật: 20/1/2010 Lượt xem: 4784
Kết quả thực hiện đề tài (dự án) khoa học...

Cập nhật: 20/1/2010 Lượt xem: 2292
...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2329
Ban hành tại Quyết định số 75/CĐSP_QĐĐT, ngày 19 tháng 7 năm 2004, của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2296
Ban hành tại Quyết định số 32/CĐSP_QĐĐT, ngày 02 tháng 01 năm 2006, của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2137
Ban hành tại Quyết định số 04/CĐSP_QĐĐT, ngày 12 tháng 01 năm 2009, của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2460
Ban hành tại Quyết định số 75/CĐSP_QĐĐT, ngày 19 tháng 7 năm 2004, của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2230
Ban hành tại Quyết định số 75/CĐSP_QĐĐT, ngày 19 tháng 7 năm 2004, của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2183
Ban hành tại Quyết định số 75/CĐSP_QĐĐT, ngày 19 tháng 7 năm 2004, của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2215
Chương trình giáo dục: Giáo dục Tiểu học của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2173
Ban hành tại Quyết định số 98/CĐSP-QĐĐT ngày 22 tháng 07 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái:...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2195
Ban hành tại Quyết định số 04/QĐ-CĐSP ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái:...

Cập nhật: 18/1/2010 Lượt xem: 2430
Thời khóa biểu học kỳ II - năm học 2009 - 2010 của Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái (Tính đến ngày 18 tháng 01 năm 2010). Xin mời quý thầy cô và các bạn sinh vi...

Cập nhật: 2/11/2009 Lượt xem: 2459
Danh mục các ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xin mời quí thầy cô và các bạn xem chi tiết tại đây:...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 176

Số lượt truy cập: 19157575

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.80.228.137