Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 8/4/2010 Lượt xem: 2217
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Công nghệ, Thiết bị 09A - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 8/4/2010 Lượt xem: 2264
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Sư phạm Vật lý 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 8/4/2010 Lượt xem: 2218
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Sư phạm Toán Tin 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2227
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Công nghệ, Thiết bị 09B - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2218
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Sư phạm Địa lý 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2252
Kết quả Học kỳ 5 - lần 2 - Lớp Giáo dục Mầm non 07 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2107
Kết quả Học kỳ 3 - lần 2 - Lớp Giáo dục Mầm non 08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2128
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Giáo dục Mầm non 09A - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2117
Kết quả Học kỳ 5 - lần 2 - Lớp Sư phạm Sinh Hoá 07 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2106
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Sư phạm Sinh Hóa 08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2097
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Tiếng Anh 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2097
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Giáo dục Tiểu học 09A - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2061
Kết quả Học kỳ 1 - lần 2 - Lớp Giáo dục Tiểu học 09B Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2080
Kết quả Học kỳ 5 - Lần 2 - Lớp Tin học 07 Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 7/4/2010 Lượt xem: 2051
Kết quả Học kỳ 3 - lần 2 - Lớp Tin học 08 Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Năm học 2009 - 2010....

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 153

Số lượt truy cập: 19157542

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.80.228.137