Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Đào tạo, Khảo thí, Nghiên cứu Khoa học


Cập nhật: 6/4/2010 Lượt xem: 2810
Danh sách cá nhân đăng ký CSTĐ cấp cơ sở năm học 2009 - 2010 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 6/4/2010 Lượt xem: 3458
Tổng hợp đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2009 - 2010 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 1/4/2010 Lượt xem: 3098
Nội dung phần "Tổng quan về học chế tín chỉ" do Th.S Trương Văn Viện - Trưởng phòng Đào tạo, KHCN và QHQT trình bày trong Hội thảo tín chỉ của Trường Cao đẳng S...

Cập nhật: 1/4/2010 Lượt xem: 3055
Để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái trên con đường tự đổi mới, mà trước hết phải nói đến đổi mới chương t...

Cập nhật: 1/4/2010 Lượt xem: 2274
Nhằm tăng tính liên thông của hệ thống GDĐH nước ta và hội nhập với GDĐH thế giới, trong mấy năm gần đây Nhà nước đã đưa ra chủ trương mở rộng áp dụng học chế T...

Cập nhật: 1/4/2010 Lượt xem: 2349
Qua thực tế so sánh, các nhà chuyên môn (của Việt nam) đã cho biết: học chế học phần ở Việt Nam cũng có cùng bản chất như học chế TC của Mỹ, đó là tích lũy dần...

Cập nhật: 1/4/2010 Lượt xem: 3494
...

Cập nhật: 1/4/2010 Lượt xem: 2333
Các nhà chuyên môn đã đưa ra các ý kiến phác thảo về lộ trình chuyển đổi từ học chế học phần hiện tại sang học chế TC cho toàn bộ hệ thống GDĐH nước ta như sau:...

Cập nhật: 31/3/2010 Lượt xem: 2582
Lộ trình chuyển từ niên chế sang tín chỉ (Kinh nghiệm của trường Đại học Thăng long). Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 31/3/2010 Lượt xem: 1903
Quy chế 43: Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trư...

Cập nhật: 31/3/2010 Lượt xem: 1737
Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. ...

Cập nhật: 20/1/2010 Lượt xem: 5711
Tên đề tài: “Nâng cao năng lực quản lí cho đội ngũ hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tỉnh Yên Bái” ...

Cập nhật: 20/1/2010 Lượt xem: 4197
Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường Tiểu học, THCS tỉnh Yên Bái”. ...

Cập nhật: 20/1/2010 Lượt xem: 2858
Báo cáo tóm tắt đề tài: Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường Tiểu học, Ttrung học cơ sở tỉnh Yên Bái...

Cập nhật: 20/1/2010 Lượt xem: 3612
Tên đề tài: "Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Yên Bái” ...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 172

Số lượt truy cập: 19157569

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.80.228.137