Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 9/12/2010 Lượt xem: 2071
Lịch thi học phần - Lần 2 - Khối 08, 09. Học kỳ II năm học 2009 - 2010 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 9/12/2010 Lượt xem: 1992
Thông báo về điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2006-2010 và 2007-2010 tốt nghiệp năm 2010:...

Cập nhật: 9/12/2010 Lượt xem: 2474
Danh sách các sinh viên còn nợ học phần học kỳ 1;2;3 - khóa học 2006-2009 & 2007-2010 và lịch thi lại học phần ( Thi tích lũy lần 2) học kỳ 1;2 và 3 - khóa học:...

Cập nhật: 9/12/2010 Lượt xem: 2029
Để tạo điều kiện cho sinh viên khối 3 được trả nợ các học phần trước khi xét công nhận tốt nghiệp lần 1, lần 2 năm 2010 Trường CĐSP Yên Bái thông báo:...

Cập nhật: 9/12/2010 Lượt xem: 2103
Thông báo của Hội đồng thi Tốt nghiệp Hệ cao đẳng chính quy, tốt nghiệp năm 2010 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 9/12/2010 Lượt xem: 1992
Lịch thi học phần và phân công coi thi Học kỳ II. Năm học 2009 - 2010 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 9/12/2010 Lượt xem: 1906
Lịch thi học phần lần 2 - Khối 1 - Năm học: 2009 - 2010 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 19/10/2010 Lượt xem: 6422
Bảng điểm tổng hợp học phần của các lớp vừa làm vừa học của các huyện, thị trong tỉnh (bao gồm: Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, TX Nghĩa Lộ)...

Cập nhật: 7/10/2010 Lượt xem: 2971
Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo những sinh viên vi phạm quy chế rèn luyện từ tuần 01 đến tuần 07 (tính từ ngày 22 tháng 09 năm 2010). Xem chi tiết t...

Cập nhật: 14/9/2010 Lượt xem: 3040
Bảng điểm học phần kỳ 4 - Lớp Tin học 08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 14/9/2010 Lượt xem: 2878
Bảng điểm học phần kỳ 4 - Lớp SP Toán Lý 08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 14/9/2010 Lượt xem: 2629
Bảng điểm học phần kỳ 4 - Lớp SP Sinh Hoá 08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 14/9/2010 Lượt xem: 2850
Bảng điểm học phần kỳ 4 - Lớp Mầm Non 08 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 14/9/2010 Lượt xem: 2810
Bảng điểm học phần kỳ 2 - Lớp Vật Lý 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Cập nhật: 14/9/2010 Lượt xem: 3011
Bảng điểm học phần kỳ 2 - Lớp Tin 09 - Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - Năm học 2009 - 2010...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 157

Số lượt truy cập: 19163016

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4