Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 21/6/2011 Lượt xem: 2720
Lịch thi học phần lần 2 - khối 08. Học kỳ 2 năm học 2010 - 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 18/6/2011 Lượt xem: 4726
Bảng điểm tổng hợp học kỳ II. Năm học 2010 - 2111 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào các đường link dưới đây để xem chi tiết:...

Cập nhật: 13/6/2011 Lượt xem: 2525
Danh sách HĐ thi TN; HĐ xét công nhận TN năm 2011 đính kèm theo QĐ:63/QĐ-CĐSP của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái về việc thành lập Hộ...

Cập nhật: 2/6/2011 Lượt xem: 2629
Lịch làm việc, lịch thi tốt nghiệp và sơ đồ phòng thi tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khóa 2008 - 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái....

Cập nhật: 2/6/2011 Lượt xem: 2221
QĐ:62/QĐ-CĐSP về môn thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy (khóa 2008 - 2011) của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem ch...

Cập nhật: 2/6/2011 Lượt xem: 2131
QĐ:63/QĐ-CĐSP của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái về việc thành lập Hội đồng thi và Hội đồng xét tốt nghiệp hệ chính quy năm 20...

Cập nhật: 20/5/2011 Lượt xem: 2727
Phòng Khảo thí & ĐBCL xin thông báo về việc thay đổi lịch thi của một số học phần. Xem chi tiết tại đây: ...

Cập nhật: 17/5/2011 Lượt xem: 2270
Chương trình ôn thi tốt nghiệp của các lớp khóa 2008 - 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào các đường link dưới đây để xem chi tiết:...

Cập nhật: 14/5/2011 Lượt xem: 2769
Lịch thi học phần lần 1. Học kỳ 2. Năm học 2010 - 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào các đường link dưới đây để xem chi tiết:...

Cập nhật: 21/3/2011 Lượt xem: 5753
Bảng điểm tổng hợp học phần. Học kỳ I . Năm học 2010 - 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào các đường link dưới đây để xem chi...

Cập nhật: 19/3/2011 Lượt xem: 3246
Lịch thi học phần Lần 2. Học kỳ I. Năm học 2010 - 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây:...

Cập nhật: 26/1/2011 Lượt xem: 2717
Lịch thi học phần (lần 2 - Tích lũy) khóa 08 - 11 học kỳ I năm học 2010 - 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây: ...

Cập nhật: 30/12/2010 Lượt xem: 2191
Vì có sự thay đổi lịch học giữa ca sáng và ca chiều trong học kỳ 2. Lịch thi học phần tuần 20 và 21 có sự thay đổi như sau (Click vào đường link dưới đây để xem...

Cập nhật: 9/12/2010 Lượt xem: 2238
Phân công coi thi học phần. Lần 1. Học kỳ 1. Năm học 2010 - 2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây: ...

Cập nhật: 9/12/2010 Lượt xem: 2294
Lịch thi học phần. Lần 1. Học kỳ 1. Năm học 2010 - 2011 của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết tại đây: ...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 147

Số lượt truy cập: 19163006

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4