Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Lịch thi, Điểm thi


Cập nhật: 16/8/2017 Lượt xem: 38
Kết quả học tập lớp GDTH 16 (hệ VLVH) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 2/8/2017 Lượt xem: 143
Lịch thi tốt nghiệp Cao đẳng GDMN (Văn Chấn) hệ VLVH khóa 2016-2017. Xem chi tiết hoặc download về máy tính: ...

Cập nhật: 27/7/2017 Lượt xem: 239
Lịch thi học phần lần 2, học kỳ 2, năm học 2016-2017 Khối 14, 15, 16. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 27/7/2017 Lượt xem: 148
Lịch thi học phần hệ VLVH TCMN 17 Lục Yên học kỳ 1, năm học 2017-2018. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 21/7/2017 Lượt xem: 239
Danh sách sinh viên còn nợ học phần chưa được xét tốt nghiệp các khóa học đã tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy t...

Cập nhật: 6/7/2017 Lượt xem: 217
Lịch thi học phần lớp TCMN 17 (huyện Yên Bình) khóa 2017-2019. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 20/6/2017 Lượt xem: 521
Bảng tổng hợp điểm học phần (khối 16). Học kỳ 2 năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 16/6/2017 Lượt xem: 577
Bảng điểm xét tốt nghiệp Toàn khóa năm 2017 (Khóa 2014-2017) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 24/5/2017 Lượt xem: 875
Bảng tổng hợp điểm học phần. Học kỳ 2 năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 22/5/2017 Lượt xem: 550
Lịch thi học phần lần 2, thi tích lũy khối 14, 15. Học kỳ 2 năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 22/5/2017 Lượt xem: 593
Lịch thi học phần học kỳ 2. Khối 16, năm học 2016 - 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 22/5/2017 Lượt xem: 525
Quyết định và Lịch thi Tốt nghiệp hệ Cao đẳng Chính quy năm 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 17/4/2017 Lượt xem: 755
Lịch thi học phần học kỳ 2. Khối 14-15, năm học 2016 - 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 22/2/2017 Lượt xem: 1097
Bảng tổng hợp điểm học kỳ 1 (lần 2 và tích lũy. Năm học 2016-2017-Khối 14, 15 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 18/2/2017 Lượt xem: 993
Bảng Tổng hợp điểm học phần kỳ 1, năm học 2016-2017 (lần 1). Bổ sung khối 16 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 55

Số lượt truy cập: 19162911

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4