Menu Tin tức Giới thiệu
Tin tức Giới thiệu

Trang chủ / Tuyển sinh


Cập nhật: 17/3/2017. Lượt xem: 50
Đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Click vào đường link dưới đây để xem hoặc download về máy tính. ...

Cập nhật: 10/3/2017. Lượt xem: 439
Thông báo tuyển sinh năm 2017 Hệ Chính quy của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 18/2/2017. Lượt xem: 374
Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 5/9/2016. Lượt xem: 2838
Điểm thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non năm 2016 lần 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/8/2016. Lượt xem: 3603
Thông báo việc tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2016 (lần 3) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về má...

Cập nhật: 22/8/2016. Lượt xem: 3554
Điểm thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non năm 2016 lần 2 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 17/8/2016. Lượt xem: 1112
Xét tuyển bổ sung đợt 1 (từ ngày 21/8 đến ngày 31/8) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/7/2016. Lượt xem: 2218
Thông báo việc tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2016 (lần 2). Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 20/7/2016. Lượt xem: 2494
Điểm thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 23/6/2016. Lượt xem: 3681
Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 8/6/2016. Lượt xem: 3932
Thông báo việc tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 8/6/2016. Lượt xem: 3965
Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 21/4/2016. Lượt xem: 2701
Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên bái. Xem chi tiết hoặc Download v...

Cập nhật: 17/3/2016. Lượt xem: 7838
Thông tin tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 18/2/2016. Lượt xem: 3178
Thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next


Thống kê truy cập

Có 68 khách trực tuyến

Lượt xem: 18480725

Tổng số bản tin: 3790

IP của bạn: 54.158.183.188