Tin tức Giới thiệu Đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ×

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Tin tức Giới thiệu

Học sinh Sinh viên


Cập nhật: 10/5/2017 Lượt xem: 735
Biểu mẫu đánh giá kết quả học kỳ 2 và cả năm (năm học 2016-2017) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 14/1/2017 Lượt xem: 639
Kết quả học tập, kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017 (khối 14, 15) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 20/12/2016 Lượt xem: 640
Danh sách Học sinh Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính: ...

Cập nhật: 14/12/2016 Lượt xem: 744
Mẫu biểu, Hồ sơ đánh giá Kết quả Rèn luyện của Học sinh Sinh viên học kỳ 1. Năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về...

Cập nhật: 25/8/2016 Lượt xem: 3492
Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện học sinh sinh viên học kỳ 2 và cả năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Donwload về máy tính:...

Cập nhật: 20/5/2016 Lượt xem: 7826
Hồ sơ, biểu mẫu và danh sách sinh viên phục vụ cho công tác xét kết quả rèn luyện Năm học 2015-2016. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Download...

Cập nhật: 10/5/2016 Lượt xem: 7762
QĐ và DS thưởng điểm rèn luyện cho HSSV tham gia Hiến máu tình nguyện năm học 2015-2016. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 11/4/2016 Lượt xem: 6321
Công văn về việc phân bố thời gian tham gia "Tuần lễ đọc sách tại thư viện Trường". Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 14/3/2016 Lượt xem: 676
Chương trình Thực hiện giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 8/1/2016 Lượt xem: 4534
Kết quả rèn luyện học kỳ 1. Năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 29/12/2015 Lượt xem: 4446
Danh sách HSSV có hoàn cảnh khó khăn được nhận trợ cấp thường xuyên và quà tết năm 2016. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 28/12/2015 Lượt xem: 4924
Danh sách sinh viên khối 15 (Khóa 2015-2018) của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tính đến 28/12/2015. Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết hoặc Downloa...

Cập nhật: 22/12/2015 Lượt xem: 2769
Hồ sơ, biểu mẫu đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên học kỳ 1, năm học 2015-2016. Click vào đường Link dưới đây để xem hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 18/11/2015 Lượt xem: 1931
Công văn Số: 213 /TB-CĐSP về việc HSSV tham gia đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm của Trường. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

Cập nhật: 4/9/2015 Lượt xem: 2414
Mẫu biên bản Đại hội lớp năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết hoặc Download về máy tính:...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

Liên hệ trực tuyến


Thống kê truy cập

Đang online: 75

Số lượt truy cập: 19162931

Số bản tin: 3870

IP Users: 54.167.194.4