Ban Giám hiệu

 

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy-Phó Hiệu trưởng-Phụ trách nhà trường

 

Bà Nguyễn Thị Sen-Phó Hiệu trưởng

          Ngày sinh: 30/09/1973

          Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

          Chức vụ Đảng: Phó Bí Thư Đảng ủy

          Trình độ: Thạc sĩ Toán

          Email: ntsendt@gmail.com

Thạc sỹ Nguyễn Thị Sen - Phó Hiệu trưởng

 

 

 

Ông Nguyễn Kim Sơn-Phó Hiệu trưởng

        

Chúng tôi đang cập nhật thông tin