Ban Giám hiệu

 

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

 

    Ông Đặng Quang Khánh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng

Bà Nguyễn Thị Sen-Phó Hiệu trưởng

          Ngày sinh: 30/09/1973

          Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

          Chức vụ Đảng: Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí Chi bộ các phòng chức năng

          Trình độ: Thạc sĩ Toán

          Email: ntsendt&gmail.com

Thạc sỹ Nguyễn Thị Sen - Phó Hiệu trưởng

 

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy-Phó Hiệu trưởng

 

Ông Nguyễn Kim Sơn-Phó Hiệu trưởng

        

Chúng tôi đang cập nhật thông tin