Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

HỘI SV TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI

Số: 01 CT/ HSV- CĐSP

 

Yên Bái, ngày 25 tháng 08  năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Hội và phong trào sinh viên

Năm học 2012- 2013

dayhoa13

          Căn cứ vào những nội dung của phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kì 2009- 2013; Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012-2013; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI); Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII; các chủ trương, chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ giáo dục và Đào tạo, Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

         Nhằm cụ thể hoá thành những nội dung, giải pháp phù hợp triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012- 2013. Để phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2011- 2012 đồng thời phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012- 2013, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường CĐSP Yên Bái triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên, cụ thể như sau:

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: “Sinh viên Việt Nam tiến quân vào khoa học công nghệ”.           

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

         1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho sinh viên gắn với triển khai cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác".

         2. Đẩy mạnh toàn diện cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt". Hỗ trợ tạo điều kiện cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; thực hiện, nhân rộng các công trình, phần việc sinh viên gắn với nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học.

         3. Tổ chức các diễn đàn, hoạt động phát huy sinh viên tham gia xây dựng nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng xã hội gắn với việc cụ thể hóa cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh".

         4. Tổ chức tốt Đại hội Hội Sinh viên cấp trường, Hội nghị Hội Sinh viên, tiến tới Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

II. CÁC NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởngrèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, giáo dục pháp luật cho sinh viên gắn với triển khai cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác".

         - Phối hợp với phòng Công tác Học sinh-Sinh viên tổ chức cho sinh viên học tập và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân học sinh- sinh viên năm học 2012- 2013.

         - Phối hợp với Đoàn trường tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; trong đó tập trung học tập đức tính "Cần, Kiệm" của Bác. Chăm chỉ, chủ động trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học. Tuyên truyền để hội viên, sinh viên hình thành ý thức thực hành tiết kiệm, chú trọng tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm thời gian, có lối sống giản dị và trong sáng.

         - Phát huy và rèn luyện các thói quen tốt trong sinh viên như tự học, đọc sách báo, học ngoại ngữ, học tập và ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy, bước đầu tham gia nghiên cứu khoa học, ứng xử văn hoá, chấp hành luật giao thông, bảo vệ môi trường, thường xuyên tập thể dục thể thao,…

         - Định kì tham mưu tổ chức diễn đàn đối thoại giữa sinh viên với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Tham gia các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Đoàn, Hội và của tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh và cả nước.

2. Đẩy mạnh toàn diện cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt". Hỗ trợ tạo điều kiện cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; thực hiện, nhân rộng các công trình, phần việc sinh viên gắn với nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học.

         -  Tham mưu, phối hợp và đề nghị các Khoa, Tổ chuyên môn giúp đỡ tổ chức các cuộc thi sáng tạo, các diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề cho hội viên, sinh viên, đặc biệt là về vấn đề đổi mới phương pháp học tập đối với sinh viên, đổi mới phương pháp giảng dạy; nghiên cứu khoa học đối với hội viên là giảng viên hướng dẫn tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

         -  Tiếp tục tuyên truyền và duy trì Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và các giải thưởng khác nhằm tôn vinh những sinh viên đạt kết quả cao trong học tập.

         - Tổ chức cho sinh viên đăng kí các công trình chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Hội sinh viên các cấp.

3. Tổ chức các diễn đàn, hoạt động phát huy sinh viên tham gia xây dựng nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng xã hội gắn với việc cụ thể hóa cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh".

         -  Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên. Định kì tổ chức “Ngày hội sinh viên khỏe” thông qua các hoạt động rèn luyện sức khỏe trong sinh viên.

         - Tổ chức tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện; xây dựng ngân hàng máu sống, xây dựng đội sinh viên tuyên truyền hiến máu tình nguyện.

         - Phối hợp với Đoàn trường triển khai hiệu quả chiến dịch sinh viên tình nguyện hè, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013. Tổ chức các đội sinh viên tình nguyện tập trung: Tư vấn mùa thi- Tiếp sức mùa thi- Tiếp sức đến trường.

         - Tổ chức đội sinh viên tình nguyện Hè gắn với chuyên môn của sinh viên để góp phần tham gia phát triển kinh tế xã hội, phổ biến kiến thức đến nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa (tập trung tại hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu).

         - Duy trì tổ chức các đội tình nguyện tại chỗ (Đội Trật tự an toàn giao thông, Hiến máu nhân đạo); đội hình tình nguyện thường xuyên tham gia hoạt động tại nhà trường, kí túc xá, phòng học, sân bãi thể thao, thư viện… nhằm cụ thể hóa cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh". Thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc sinh viên tình nguyện xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp.

         -  Trong năm học  tổ chức tốt ít nhất 05 ngày "thứ Bảy, Chủ nhật xanh” gắn với bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường, kí túc xá, khu vực dân cư quanh trường và chỗ trọ. Tổ chức đăng kí và đảm nhận các công trình, phần việc sinh viên chào mừng Đại hội Đoàn và Hội các cấp.

         - Phối hợp với Đoàn trường thành lập các đội sinh viên tình nguyện tổ chức các hoạt động thường xuyên vì an sinh xã hội: Thăm, tặng quà các gia đình thương binh. liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn,…

         -  Chủ động tham mưu, đề xuất và thực hiện các chính sách liên quan đến sinh viên, nhất là vấn đề học tập, rèn luyện thể chất, đời sống và kĩ năng xã hội của sinh viên.

4. Tổ chức tốt Đại hội Hội Sinh viên cấp trường, Hội nghị Hội Sinh viên, tiến tới Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

         - Tổ chức tuyên truyền về Đại hội Hội sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội, tổ chức kết nạp hội viên nhân dịp đầu năm học mới và phát động thi đua chào mừng Đại hội IX Hội Sinh viên Việt Nam vào dịp kỉ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

         - Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị Đại biểu Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

         - Tiến hành tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kì Đại hội VIII Hội Sinh viên Việt Nam.

         - Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; phát động phong trào thi đua  triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trong Hội viên, sinh viên.

III. MỘT SỐ TIÊU CHÍ CẦN PHẤN ĐẤU

         1. 100% các Chi hội đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội hội Sinh viên các cấp.

         2. 100% các Chi hội có công trình, phần việc sinh viên Đại hội hội Sinh viên các cấp và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

         3. 100% các Chi hội  thực hiện tốt nội dung chủ điểm tháng.

         4. 100% các Chi hội tham gia các hoạt động về chủ đề năm học.

         5. 100% các Chi hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”.

         6. 100% các Chi hội được tham gia tập huấn về nghiên cứu khoa học.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO TỪNG THÁNG        

Tháng 8:

         - Ổn định tổ chức, học tập, chỗ ăn, ở.

         - Xây dựng kế hoạch hoạt động Hội trong năm học 2012- 2013.

Tháng 9:

         - Đón sinh viên khóa mới.

         - Sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt công dân học sinh- sinh viên.

         - Khai giảng năm học 2012- 2013.

         - Kết nạp hội viên mới; bầu chi hội trưởng các chi hội.

         - Tổ chức hội nghị kiện toàn BCH Hội sinh viên khóa 2012-2013.

         - Tham gia phong trào “Sinh viên với văn hóa giao thông”.

         - Tu sửa sân cầu lông, lao động lại khu kí túc xá.

         - Cùng Đoàn trường và Chi đoàn CBGV tham gia tổ chức Tết Trung thu.

         - Lập kế hoạch và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", năm học 2012-2013.

Tháng 10:

         - Tham gia kỉ niệm ngày PNVN 20- 10.

         - Sinh viên khối II, III THCS và TH tham gia THSP.

         - Bắt đầu triển khai kế hoạch Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Tháng 11:

         - Tham gia các hoạt động Chào mừng ngày Nhà giáo VN 20-11.

         - Sinh viên khối III tiếp tục tham gia THSP.

         - Tổ chức Hội thao Sinh viên.

Tháng 12:

         - Thi Học phần Kì I.

         - Sinh viên tham gia Hội giảng cấp trường.

         - Tham gia kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tháng 1:

         - Tổ chức kỉ niệm 63 năm ngày truyền thống Học sinh- sinh viên.

         - Sinh viên tiếp tục thi Học phần Kì I.

         -  Sinh viên tiếp tục tham gia Hội giảng cấp trường.

         - Sơ kết công tác Hội Học kì I.

         - Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 4 - 16/02/2013.

         - Kết hợp với Chi đoàn CBGV nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên lần 1.

Tháng 2:

         - Sinh viên khối II, III tham gia Tập huấn Đoàn Đội.

         - Tham gia thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp trường.

         - SV Khối II, III  tham gia TT và TTSP.

         - Kết hợp với Chi đoàn CBGV nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên lần 2.

Tháng 3:

         - SV Khối II, III tiếp tục TT và TTSP.

         - Mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

         - Kết hợp với Chi đoàn CBGV tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Tháng 4:

         - Sinh viên Khoa GDMN và Ngoài SP Khối III TTSP.

         - Mít tinh kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn MN thống nhất ĐN 30/4.

         - Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên cấp trường .

         - Tổ chức giải Bóng đá chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên cấp Trường và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Hội sinh viên Việt Nam.

Tháng 5:

         Tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của Giảng viên.

         - Sinh viên thi Học phần Kì II.

         Sinh viên Khối III thi TN.

Tháng 6, 7, 8:

         - Sinh viên khối I tiếp tục thi Học phần Kì II.

         - Tổng kết năm học.

         - Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động Tình nguyện.

         Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường CĐSP Yên Bái năm học 2012- 2013.

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(đã kí)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Cúc

TM. BAN CHẤP HÀNH

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI

CHỦ TỊCH

(đã kí)

 

 

 

Nguyễn Thái Ly

Nơi nhận:

Trung ương Hội (B/c);

- Đảng uỷ, BGH (B/c);

- Các chi hội (T/h);

- Các đ/c trong BCH (T/h);

- Website trường (T/b);

- Lưu VP.

 

dayhoa13

Học tập và làm theo tấm gương bác
Tuyển sinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây